Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800414 Bačka Trebišov 77,58
800422 Bačkov Trebišov 33,25
802905 Biel Trebišov 81,92 *
803847 Borša Trebišov 40,72
803561 Boľ Trebišov 39,72
803944 Boťany Trebišov 39,72
803987 Božčice Trebišov 46,05
806170 Brehov Trebišov 65,98 *
806421 Brezina Trebišov 60,82
807681 Byšta Trebišov 56,34
807991 Cejkov Trebišov 51,90
810096 Dargov Trebišov 24,80
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
813991 Dvorianky Trebišov 65,13
814172 Egreš Trebišov 66,23
819069 Hraň Trebišov 35,07
819263 Hriadky Trebišov 78,14
819247 Hrčeľ Trebišov 67,88
831263 Kapoňa Trebišov 28,88
823635 Kašov Trebišov 62,86
858960 Klin nad Bodrogom Trebišov 45,62
827908 Kožuchov Trebišov 71,61
828815 Kravany Trebišov 47,75
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
830089 Kuzmice Trebišov 59,33
830275 Kysta Trebišov 61,31
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
830682 Lastovce Trebišov 65,66
831271 Leles Trebišov 46,29
834092 Luhyňa Trebišov 37,80
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
864765 Malá Tŕňa Trebišov 59,74 *
835650 Malé Ozorovce Trebišov 66,38
835706 Malé Trakany Trebišov 42,43
835854 Malý Horeš Trebišov 73,02
835862 Malý Kamenec Trebišov 44,34
875384 Malý Kazimír Trebišov 58,51
842893 Malý Ruskov Trebišov 82,06
836842 Michaľany Trebišov 47,44
837563 Milhostov Trebišov 62,08
841200 Nižný Žipov Trebišov 67,71
842851 Novosad Trebišov 69,31
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 101,82 *
950025 Nový Horeš Trebišov 50,42
845361 Parchovany Trebišov 50,87
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
846881 Plechotice Trebišov 74,61
847895 Poľany Trebišov 28,61
849677 Pribeník Trebišov 65,87
850845 Rad Trebišov 55,52


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený