Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
800422 Bačkov Trebišov 56,54
802905 Biel Trebišov 99,29
803847 Borša Trebišov 61,61
803561 Boľ Trebišov 46,28
803944 Boťany Trebišov 61,02
803987 Božčice Trebišov 52,90
806170 Brehov Trebišov 65,98 *
806421 Brezina Trebišov 67,81
807681 Byšta Trebišov 77,23
807991 Cejkov Trebišov 97,49
810096 Dargov Trebišov 49,25
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
813991 Dvorianky Trebišov 86,20
814172 Egreš Trebišov 86,48
819069 Hraň Trebišov 56,16 *
819263 Hriadky Trebišov 91,15
819247 Hrčeľ Trebišov 84,93
831263 Kapoňa Trebišov 88,28 *
823635 Kašov Trebišov 85,59
858960 Klin nad Bodrogom Trebišov 87,59
827908 Kožuchov Trebišov 103,70
828815 Kravany Trebišov 23,82 *
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
830089 Kuzmice Trebišov 70,59
830275 Kysta Trebišov 97,26
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
830682 Lastovce Trebišov 74,02
831271 Leles Trebišov 80,38 *
834092 Luhyňa Trebišov 60,44
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
864765 Malá Tŕňa Trebišov 59,74 *
835650 Malé Ozorovce Trebišov 87,21
835706 Malé Trakany Trebišov 62,41
835854 Malý Horeš Trebišov 75,83
835862 Malý Kamenec Trebišov 85,16 *
875384 Malý Kazimír Trebišov 73,13
842893 Malý Ruskov Trebišov 102,21
836842 Michaľany Trebišov 64,31
837563 Milhostov Trebišov 103,16 *
841200 Nižný Žipov Trebišov 80,28
842851 Novosad Trebišov 89,57
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 80,66
950025 Nový Horeš Trebišov 41,36 *
845361 Parchovany Trebišov 60,17
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
846881 Plechotice Trebišov 107,05
847895 Poľany Trebišov 32,22
849677 Pribeník Trebišov 86,37
850845 Rad Trebišov 80,78 *
854531 Sečovce Trebišov 68,89
855570 Sirník Trebišov 55,82 *
856452 Slivník Trebišov 65,80
856631 Slovenské Nové Mesto Trebišov 56,69
857351 Somotor Trebišov 74,50
857319 Soľnička Trebišov 26,20
857840 Stankovce Trebišov 50,00
873179 Stanča Trebišov 96,58 *
858978 Streda nad Bodrogom Trebišov 62,74
858889 Strážne Trebišov 51,99
859885 Svinice Trebišov 66,14
846902 Svätuše Trebišov 87,17
803332 Svätá Mária Trebišov 60,00
864188 Trebišov Trebišov 97,59
865303 Trnávka Trebišov 79,30
867586 Veľaty Trebišov 76,04
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
864773 Veľká Tŕňa Trebišov 70,43
868230 Veľké Ozorovce Trebišov 89,35
868698 Veľké Trakany Trebišov 86,87
869007 Veľký Horeš Trebišov 83,63
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
823686 Veľký Kazimír Trebišov 71,19
842907 Veľký Ruskov Trebišov 101,17
869473 Viničky Trebišov 71,36 *
869627 Višňov Trebišov 79,27
870005 Vojka Trebišov 63,77
869996 Vojčice Trebišov 75,02
857360 Véč Trebišov 84,76 *
872393 Zatín Trebišov 52,06
872822 Zbehňov Trebišov 94,53
873161 Zemplín Trebišov 47,43
873217 Zemplínska Teplica Trebišov 78,90
873241 Zemplínske Hradište Trebišov 79,00 *
873250 Zemplínske Jastrabie Trebišov 95,31
873268 Zemplínsky Branč Trebišov 99,24 *
873195 Zemplínsky Klečenov Trebišov 89,80
873187 Úpor Trebišov 101,04 *
809276 Čerhov Trebišov 63,07
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
809195 Čeľovce Trebišov 83,80
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood