Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802425 Belejovce Svidník 35,86
802581 Beňadikovce Svidník 49,44 *
803341 Bodružal Svidník 20,15
808008 Cernina Svidník 16,98
808199 Cigla Svidník 45,00
811157 Dlhoňa Svidník 19,90 *
811351 Dobroslava Svidník 22,17
813311 Dubová Svidník 45,00
813567 Dukovce Svidník 51,64 *
814237 Fijaš Svidník 17,35
815136 Giraltovce Svidník 61,06 *
815969 Havranec Svidník 24,56 *
818828 Hrabovčík Svidník 44,14 *
820393 Hunkovce Svidník 42,68 *
822906 Jurkova Voľa Svidník 41,88 *
823163 Kalnište Svidník 10,13
823546 Kapišová Svidník 25,48
823759 Kečkovce Svidník 19,59
824984 Kobylnice Svidník 53,44 *
826278 Korejovce Svidník 26,38
827941 Krajná Bystrá Svidník 16,81
827967 Krajná Porúbka Svidník 20,68
827959 Krajná Poľana Svidník 22,60
828041 Krajné Čierno Svidník 15,84
827924 Kračúnovce Svidník 59,48 *
829641 Kružlová Svidník 67,10 *
829790 Kuková Svidník 52,84 *
829935 Kurimka Svidník 13,01
830542 Ladomirová Svidník 49,78 *
834386 Lužany pri Topli Svidník 10,19
833967 Lúčka Svidník 66,04 *
836427 Matovce Svidník 45,54 *
836516 Medvedie Svidník 41,16 *
836761 Mestisko Svidník 58,34 *
837687 Miroľa Svidník 26,15
836770 Mičakovce Svidník 40,08 *
837741 Mlynárovce Svidník 25,51
840815 Nižná Jedľová Svidník 35,93
840866 Nižná Pisaná Svidník 21,43
841137 Nižný Komárnik Svidník 19,21
841161 Nižný Mirošov Svidník 45,00
841170 Nižný Orlík Svidník 49,26 *
841862 Nová Polianka Svidník 51,84 *
843415 Okrúhle Svidník 52,84 *
850233 Príkra Svidník 14,59
850411 Pstriná Svidník 32,70
850993 Radoma Svidník 62,52 *
851515 Rakovčík Svidník 49,38 *
852864 Rovné Svidník 19,73
852911 Roztoky Svidník 29,72


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený