Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
820695 Chmeľnica Stará Ľubovňa 27,22
814377 Forbasy Stará Ľubovňa 21,56
815462 Hajtovka Stará Ľubovňa 18,01
815578 Haligovce Stará Ľubovňa 19,44 *
816418 Hniezdne Stará Ľubovňa 18,21
950149 Hniezdno Stará Ľubovňa 38,96 *
819123 Hraničné Stará Ľubovňa 13,32
819620 Hromoš Stará Ľubovňa 31,09
821870 Jakubany Stará Ľubovňa 21,96
822221 Jarabina Stará Ľubovňa 24,19
823511 Kamienka Stará Ľubovňa 21,78
825433 Kolačkov Stará Ľubovňa 38,10
828874 Kremná Stará Ľubovňa 23,43
830241 Kyjov Stará Ľubovňa 17,62
830437 Lacková Stará Ľubovňa 29,89
831085 Legnava Stará Ľubovňa 11,53
831425 Lesnica Stará Ľubovňa 48,96
832944 Litmanová Stará Ľubovňa 7,10
833088 Lomnička Stará Ľubovňa 25,62 *
835897 Malý Lipník Stará Ľubovňa 30,72 *
859541 Malý Sulín Stará Ľubovňa 17,03
836478 Matysová Stará Ľubovňa 33,00
837920 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa 23,02 *
841048 Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 29,57
841846 Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa 23,83
843075 Obručné Stará Ľubovňa 10,78
844365 Orlov Stará Ľubovňa 37,73
837938 Pilhov Stará Ľubovňa 22,62 *
846848 Plaveč Stará Ľubovňa 23,63
846872 Plavnica Stará Ľubovňa 32,75
847674 Podolínec Stará Ľubovňa 23,23
850691 Pusté Pole Stará Ľubovňa 15,88
853658 Ruská Voľa nad Popradom Stará Ľubovňa 27,43
858480 Starina Stará Ľubovňa 11,73
858099 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 25,67
858765 Stráňany Stará Ľubovňa 37,58
867799 Veľká Lesná Stará Ľubovňa 21,30 *
869139 Veľký Lipník Stará Ľubovňa 20,35
859559 Veľký Sulín Stará Ľubovňa 17,30
869589 Vislanka Stará Ľubovňa 32,39
871451 Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 23,56 *
866318 Údol Stará Ľubovňa 16,66
809896 Čirč Stará Ľubovňa 25,53
813923 Ďurková Stará Ľubovňa 19,81
833606 Ľubotín Stará Ľubovňa 34,40
860361 Šambron Stará Ľubovňa 31,32
860522 Šarišské Jastrabie Stará Ľubovňa 23,82 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený