Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803804 Borský Mikuláš Senica 23,76
803821 Borský Peter Senica 23,57
803766 Borský Svätý Jur Senica 51,97
802948 Bílkove Humence Senica 24,09
808024 Cerová-Lieskové Senica 31,68
811475 Dojč Senica 47,53
816175 Hlboké Senica 57,96
819000 Hradište pod Vrátnom Senica 31,69
821586 Jablonica Senica 25,66
827827 Koválov Senica 39,56
829781 Kuklov Senica 78,20 *
829862 Kunov Senica 44,83
830038 Kúty Senica 42,93
830577 Lakšárska Nová Ves Senica 23,17
830585 Mikulášov Senica 24,00
838489 Moravský Svätý Ján Senica 47,23
844659 Osuské Senica 23,29
846805 Plavecký Peter Senica 35,97
847178 Podbranč Senica 50,08
849987 Prietrž Senica 28,58
850021 Prievaly Senica 40,33
852694 Rohov Senica 29,84
852805 Rovensko Senica 39,41
852881 Rozbehy Senica 21,87
852708 Rybky Senica 45,76
854778 Sekule Senica 41,65
855006 Senica Senica 55,18
856801 Smolinské Senica 35,22
856878 Smrdáky Senica 36,39
857165 Sobotište Senica 13,45
860671 Stráže nad Myjavou Senica 39,61
808831 Častkov Senica 25,02
808806 Čáry Senica 40,46
860174 Šajdíkove Humence Senica 50,26
860689 Šaštín Senica 38,66
861081 Štefanov Senica 38,51


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený