Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802735 Bernolákovo Senec 75,95
803065 Blatné Senec 80,00
803570 Boldog Senec 82,19
820865 Chorvátsky Grob Senec 84,64
841731 Dedinka pri Dunaji Senec 80,65
821438 Farná Senec 161,84 *
815594 Hamuliakovo Senec 158,72 *
819824 Hrubá Borša Senec 80,24
819867 Hrubý Šúr Senec 100,14
820407 Hurbanova Ves Senec 97,98
821128 Igram Senec 97,58
821446 Ivanka pri Dunaji Senec 60,76
822094 Jánošíková Senec 104,67
823023 Kalinkovo Senec 103,13
823554 Kaplna Senec 94,27
826634 Kostolná pri Dunaji Senec 99,47
828211 Krmeš Senec 65,79
828203 Kráľová pri Senci Senec 75,11
835803 Malinovo Senec 129,53
868850 Malý Biel Senec 83,16
863475 Malý Madaras Senec 120,50
826642 Malý Šúr Senec 100,00
837628 Miloslavov Senec 102,60
838527 Most pri Bratislave Senec 76,84
841838 Nová Lipnica Senec 113,30
841749 Nová Ves pri Dunaji Senec 96,11
842036 Nové Košariská Senec 102,16
851922 Nový Svet Senec 109,09
835811 Patov Senec 106,47
851931 Reca Senec 97,54
852813 Rovinka Senec 99,04
854964 Senec Senec 94,48
838519 Studené Senec 65,64
863491 Tomášov Senec 93,90
865958 Tureň Senec 90,39
868868 Veľký Biel Senec 82,15
869945 Vlky Senec 109,33
865966 Zonc Senec 87,10
872270 Zálesie Senec 91,80
808881 Čataj Senec 92,27


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený