Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
810703 Diakovce Šaľa 94,28 * *
811009 Dlhá nad Váhom Šaľa 100,67 * *
817171 Horná Kráľová Šaľa 69,94
865397 Horný Jatov Šaľa 56,39
815446 Hájske Šaľa 71,70
828190 Kráľová nad Váhom Šaľa 95,14 * *
855936 Močenok Šaľa 89,49 * *
839434 Neded Šaľa 117,50 *
854875 Selice Šaľa 103,98
863157 Tešedíkovo Šaľa 83,15 * *
865427 Trnovec nad Váhom Šaľa 106,69
869872 Vlčany Šaľa 82,13 * *
860182 Šaľa Šaľa 94,16 * *
854883 Šók Šaľa 83,85
874574 Žihárec Šaľa 83,35 * *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený