Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800252 Ardovo Rožňava 57,36 *
802841 Betliar Rožňava 14,22 * *
803464 Bohúňovo Rožňava 19,17
806161 Brdárka Rožňava 17,35
806391 Bretka Rožňava 25,45
807052 Brzotín Rožňava 70,30 *
803715 Bôrka Rožňava 22,24
810185 Dedinky Rožňava 41,88 *
811017 Dlhá Ves Rožňava 48,18 *
811378 Dobšiná Rožňava 11,72
813061 Drnava Rožňava 68,96 *
814903 Gemerská Hôrka Rožňava 18,14
814911 Gemerská Panica Rožňava 23,27
814938 Gemerská Poloma Rožňava 8,83 * *
815179 Gočaltovo Rožňava 13,84
815187 Gočovo Rožňava 12,50
815713 Hanková Rožňava 17,39
816027 Henckovce Rožňava 8,82 * *
816892 Honce Rožňava 12,03
819255 Hrhov Rožňava 36,53
819972 Hrušov Rožňava 16,89
821721 Jablonov nad Turňou Rožňava 27,74
822841 Jovice Rožňava 22,70
823767 Kečovo Rožňava 20,82
824976 Kobeliarovo Rožňava 12,52
825018 Koceľovce Rožňava 23,84
827797 Kováčová Rožňava 25,00
829650 Kružná Rožňava 31,43
828700 Krásnohorská Dlhá Lúka Rožňava 23,22
828734 Krásnohorské Podhradie Rožňava 16,96
829897 Kunova Teplica Rožňava 16,09
832383 Lipovník Rožňava 60,14 *
833991 Lúčka Rožňava 23,12
836095 Markuška Rožňava 17,00
836681 Meliata Rožňava 13,20
853151 Nadabula Rožňava 12,48 * *
840912 Nižná Slaná Rožňava 7,99 * *
843261 Ochtiná Rožňava 16,68
844934 Pača Rožňava 13,29
845639 Pašková Rožňava 16,09
846155 Petrovo Rožňava 17,00
846929 Plešivec Rožňava 13,45
851558 Rakovnica Rožňava 12,81
851965 Rejdová Rožňava 27,51
852732 Rochovce Rožňava 12,97
852902 Rozložná Rožňava 21,01
852791 Roštár Rožňava 56,62 *
852945 Rožňava Rožňava 30,97 * *
853275 Rožňavské Bystré Rožňava 9,82
853402 Rudná Rožňava 23,82


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený