Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
806480 Breznička Poltár 54,25
807656 Bystrička Poltár 69,90 *
808211 Cinobaňa Poltár 43,68 *
823058 Hrabovo Poltár 58,92
818984 Hradište Poltár 28,20 *
819549 Hrnčiarske Zalužany Poltár 46,94
821357 Ipeľský Potok Poltár 21,90 *
823066 Kalinovo Poltár 79,98 *
825298 Kokava nad Rimavicou Poltár 32,72 *
829226 Krná Poltár 30,36
837695 Mládzovo Poltár 47,56
835773 Málinec Poltár 59,94 *
844853 Ozdín Poltár 45,89
848077 Poltár Poltár 48,38
819514 Pondelok Poltár 46,13
852821 Rovňany Poltár 72,82 *
854808 Selce Poltár 63,14
848093 Slaná Lehota Poltár 38,46
859613 Sušany Poltár 45,40
865974 Turíčky Poltár 28,60
866377 Uhorské Poltár 63,12 *
825344 Utekáč Poltár 39,30 *
867331 Vaľkovo Poltár 22,06
819531 Veľká Suchá Poltár 43,56
867900 Veľká Ves Poltár 82,12 *
848107 Zelené Poltár 39,84
809489 Zlatno Poltár 72,68 *
809462 České Brezovo Poltár 25,83
813125 Ďubákovo Poltár 13,62
861006 Šoltýska Poltár 32,72 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený