Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800198 Andovce Nové Zámky 136,08 *
800589 Bajtava Nové Zámky 49,13
802093 Bardoňovo Nové Zámky 107,19
847241 Belek Nové Zámky 86,76
802301 Belá Nové Zámky 110,86 *
802808 Bešeňov Nové Zámky 105,79
804045 Branovo Nové Zámky 99,67
807036 Bruty Nové Zámky 102,40
800724 Bánov Nové Zámky 102,84
802956 Bíňa Nové Zámky 160,06 *
820661 Chľaba Nové Zámky 68,58
810169 Dedinka Nové Zámky 84,92
810711 Diva Nové Zámky 131,58 *
812510 Dolný Ohaj Nové Zámky 79,72
813249 Dubník Nové Zámky 101,29
814148 Dvory nad Žitavou Nové Zámky 100,77
814687 Gbelce Nové Zámky 87,99
875163 Horný chotár Nové Zámky 96,32 *
820113 Hul Nové Zámky 74,62
822451 Jasová Nové Zámky 120,56 *
822515 Jatov Nové Zámky 93,18
823333 Kamenica nad Hronom Nové Zámky 129,24 *
823490 Kamenný Most Nové Zámky 162,04 *
823422 Kamenín Nové Zámky 108,74
824941 Kmeťovo Nové Zámky 106,99
825786 Kolta Nové Zámky 87,91
826073 Komjatice Nové Zámky 82,55
826103 Komoča Nové Zámky 102,79
826804 Kostolný Sek Nové Zámky 186,08 *
831255 Leľa Nové Zámky 108,00 *
800732 Malá Kesa Nové Zámky 99,52
835994 Malá Maňa Nové Zámky 185,82 *
835170 Malá nad Hronom Nové Zámky 54,78
835544 Malé Kosihy Nové Zámky 202,60
879711 Malý Kýr Nové Zámky 66,00
859940 Maďarský Svodín Nové Zámky 97,39
836834 Michal nad Žitavou Nové Zámky 77,93
813265 Mikulášov dvor Nové Zámky 167,48 *
832243 Mlynský Sek Nové Zámky 181,04 *
838225 Mojzesovo Nové Zámky 99,83
838896 Mužla Nové Zámky 75,03
879720 Nemecký Svodín Nové Zámky 103,36
840734 Nitriansky Hrádok Nové Zámky 98,65
841960 Nová Vieska Nové Zámky 94,11
842320 Nové Zámky Nové Zámky 109,36
861545 Nána Nové Zámky 110,48
843032 Obid Nové Zámky 73,57
832251 Ondrochov Nové Zámky 195,04 *
845027 Palárikovo Nové Zámky 102,71
845701 Pavlová Nové Zámky 79,15


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený