Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800163 Alekšince Nitra 121,81
800180 Andač Nitra 92,65
800341 Babindol Nitra 142,76
804029 Branč Nitra 143,36
847267 Bádice Nitra 60,84
807931 Cabaj Nitra 84,29
840378 Chrenová Nitra 101,30
812021 Dolné Krškany Nitra 126,94
812048 Dolné Lefantovce Nitra 93,87
812081 Dolné Obdokovce Nitra 84,34
812161 Dolné Štitáre Nitra 80,78 *
869511 Dolný Vinodol Nitra 110,57
812854 Dražovce Nitra 97,00
814156 Dyčka Nitra 111,10
815195 Golianovo Nitra 124,55
840076 Horné Krškany Nitra 133,20
817996 Horné Lefantovce Nitra 98,20
818429 Horný Ohaj Nitra 90,85
869520 Horný Vinodol Nitra 95,79
818674 Hosťová Nitra 73,30
821454 Ivanka pri Nitre Nitra 113,88
822248 Jarok Nitra 94,94
822655 Jelenec Nitra 119,35
822728 Jelšovce Nitra 100,76
823538 Kapince Nitra 93,38
824054 Klasov Nitra 128,68
825743 Kolíňany Nitra 77,13
840203 Kynek Nitra 121,22
831140 Lehota Nitra 89,82
834114 Lukáčovce Nitra 127,06
834408 Lužianky Nitra 108,81
835536 Malé Chyndice Nitra 102,86
835749 Malé Zálužie Nitra 99,82
800287 Malý Báb Nitra 81,56
840599 Malý Cetín Nitra 105,24
830623 Malý Lapáš Nitra 96,38 *
834050 Martinová Nitra 110,57
847275 Mechenice Nitra 68,90
836672 Melek Nitra 102,14
840564 Mikov dvor Nitra 101,18
840254 Mlynárce Nitra 98,07
838179 Mojmírovce Nitra 125,66
839914 Nitra Nitra 127,38 *
840653 Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 94,81
841943 Nová Ves nad Žitavou Nitra 112,63
842311 Nové Sady Nitra 101,26
845272 Paňa Nitra 129,22
847810 Pohranice Nitra 76,06
848018 Poľný Kesov Nitra 139,82
840165 Párovské Háje Nitra 131,30
852660 Rišňovce Nitra 82,15
853542 Rumanová Nitra 71,93
808270 Sila Nitra 115,97
847283 Sokolníky Nitra 65,54
819832 Suľany Nitra 100,96
859630 Svätoplukovo Nitra 85,65
862461 Tajná Nitra 120,40
862703 Telince Nitra 127,55
834068 Vajka nad Žitavou Nitra 101,56
867691 Veľká Dolina Nitra 139,22
804037 Veľká Ves Nitra 142,76
868019 Veľké Chyndice Nitra 120,73
868035 Veľké Janíkovce Nitra 106,48
868787 Veľké Zálužie Nitra 99,14
800295 Veľký Báb Nitra 82,09
868914 Veľký Cetín Nitra 93,39
830631 Veľký Lapáš Nitra 94,03
870218 Vráble Nitra 104,79
819841 Výčapky Nitra 97,37
870781 Výčapy-Opatovce Nitra 120,35
872831 Zbehy Nitra 87,16
840319 Zobor Nitra 84,96 *
808253 Čab Nitra 101,81
808598 Čakajovce Nitra 92,16
840581 Čechynce Nitra 104,70
809098 Čeľadice Nitra 69,22
809845 Čifáre Nitra 138,75
808776 Čápor Nitra 84,23
870773 Ľudovítová Nitra 98,87
861162 Štefanovičová Nitra 137,96
862231 Šurianky Nitra 100,60
874931 Žirany Nitra 76,21
874973 Žitavce Nitra 100,13


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood