Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800163 Alekšince Nitra 110,73
800180 Andač Nitra 87,69
800341 Babindol Nitra 117,66
804029 Branč Nitra 117,07
847267 Bádice Nitra 45,96
807931 Cabaj Nitra 109,48
840378 Chrenová Nitra 101,07
812021 Dolné Krškany Nitra 106,67
812048 Dolné Lefantovce Nitra 69,26
812081 Dolné Obdokovce Nitra 77,51
812161 Dolné Štitáre Nitra 80,78 *
869511 Dolný Vinodol Nitra 90,98
812854 Dražovce Nitra 84,81
814156 Dyčka Nitra 101,36
815195 Golianovo Nitra 141,72 *
840076 Horné Krškany Nitra 96,17
817996 Horné Lefantovce Nitra 62,36
818429 Horný Ohaj Nitra 69,05
869520 Horný Vinodol Nitra 82,03
818674 Hosťová Nitra 62,29
821454 Ivanka pri Nitre Nitra 72,26
822248 Jarok Nitra 63,45
822655 Jelenec Nitra 109,54 *
822728 Jelšovce Nitra 93,75
823538 Kapince Nitra 84,88
824054 Klasov Nitra 93,31
825743 Kolíňany Nitra 63,47
840203 Kynek Nitra 69,16
831140 Lehota Nitra 54,81
834114 Lukáčovce Nitra 93,30
834408 Lužianky Nitra 97,91
835536 Malé Chyndice Nitra 87,52
835749 Malé Zálužie Nitra 84,78
800287 Malý Báb Nitra 178,64 *
840599 Malý Cetín Nitra 102,06
830623 Malý Lapáš Nitra 96,38 *
834050 Martinová Nitra 95,64
847275 Mechenice Nitra 46,23
836672 Melek Nitra 124,72
840564 Mikov dvor Nitra 104,53
840254 Mlynárce Nitra 80,25
838179 Mojmírovce Nitra 100,68
839914 Nitra Nitra 127,38 *
840653 Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 109,76
841943 Nová Ves nad Žitavou Nitra 101,49
842311 Nové Sady Nitra 88,11
845272 Paňa Nitra 107,91
847810 Pohranice Nitra 60,11
848018 Poľný Kesov Nitra 177,18 *
840165 Párovské Háje Nitra 92,70


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený