Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803723 Borov Medzilaborce 19,09
806234 Brestov nad Laborcom Medzilaborce 42,74 *
815331 Habura Medzilaborce 34,18
823031 Kalinov Medzilaborce 17,35
843661 Krivá Oľka Medzilaborce 12,17
828769 Krásny Brod Medzilaborce 50,32 *
836621 Medzilaborce Medzilaborce 27,27
843679 Nižná Oľka Medzilaborce 15,04
843741 Oľšinkov Medzilaborce 13,63
845256 Palota Medzilaborce 21,02
851167 Radvaň nad Laborcom Medzilaborce 45,45
852015 Repejov Medzilaborce 16,67
828785 Rokytovce Medzilaborce 39,85
852775 Roškovce Medzilaborce 23,97
859532 Sukov Medzilaborce 24,75
859729 Svetlice Medzilaborce 57,42 *
867276 Valentovce Medzilaborce 43,74 *
870137 Volica Medzilaborce 22,23
836630 Vydraň Medzilaborce 39,50 *
870871 Výrava Medzilaborce 75,00
872857 Zbojné Medzilaborce 43,08 *
872946 Zbudská Belá Medzilaborce 14,54
808288 Čabalovce Medzilaborce 10,06
808300 Čabiny Medzilaborce 33,81
809349 Čertižné Medzilaborce 20,82
839248 Ňagov Medzilaborce 32,18 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený