Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802328 Belá Martin 42,20
802654 Benice Martin 39,02
803103 Blatnica Martin 46,53
807664 Bystrička Martin 31,43
810690 Diaková Martin 22,44
812307 Dolný Kalník Martin 18,49
812820 Dražkovce Martin 27,77
813575 Dulice Martin 45,04
814369 Folkušová Martin 38,09
818399 Horný Kalník Martin 19,03
823601 Karlová Martin 47,66
824089 Kláštor pod Znievom Martin 32,73
826154 Konské Martin 30,00
827711 Košťany nad Turcom Martin 39,37
829412 Krpeľany Martin 8,50
830658 Laskár Martin 46,56
830879 Lazany Martin 30,57
831972 Ležiachov Martin 41,63
832341 Lipovec Martin 17,54
836168 Martin Martin 29,21
839400 Necpaly Martin 55,82 *
841218 Nolčovo Martin 21,90
847381 Podhradie nad Váhom Martin 30,00
849839 Priekopa Martin 18,89
849731 Príbovce Martin 43,70
851574 Rakovo Martin 45,50
851787 Ratkovo Martin 12,84
855847 Sklabinský Podzámok Martin 14,04
855812 Sklabiňa Martin 17,86
856487 Slovany Martin 40,49
857203 Socovce Martin 46,80 *
859371 Sučany Martin 10,02
836273 Tomčany Martin 35,41
864315 Trebostovo Martin 52,80
865435 Trnovo Martin 33,41
865788 Turany Martin 22,68
865851 Turčianska Štiavnička Martin 19,39
817988 Turčianske Jaseno Martin 18,43
865869 Turčianske Kľačany Martin 17,98
865931 Turčiansky Peter Martin 36,41
865907 Turčiansky Ďur Martin 39,73
867268 Valentová Martin 47,29
867250 Valča Martin 39,40
870633 Vrícko Martin 36,85
870650 Vrútky Martin 33,46 *
871672 Záborie Martin 17,23
872407 Záturčie Martin 9,76
810061 Ďanová Martin 46,13
862347 Šútovo Martin 11,19
873926 Žabokreky Martin 55,62 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený