Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
991970 Bažantnica Malacky 54,82 *
803693 Borinka Malacky 93,80 *
871800 Bystrická hora Malacky 47,25
846821 Feld Malacky 39,21
814482 Gajary Malacky 44,65
871818 Hrubé lúky Malacky 119,76 *
821756 Jablonové Malacky 17,89
821888 Jakubov Malacky 26,95
826626 Kostolište Malacky 33,98
829773 Kuchyňa Malacky 34,72
833231 Lozorno Malacky 18,59
830399 Láb Malacky 22,70
835196 Malacky Malacky 51,91
835625 Malé Leváre Malacky 70,17
836079 Marianka Malacky 60,08 *
859320 Mást I Malacky 63,01
859346 Mást II Malacky 119,76 *
859354 Mást III Malacky 33,08
991945 Nivky Malacky 54,82 *
991953 Obora Malacky 54,82 *
845931 Pernek Malacky 20,59
846775 Plavecké Podhradie Malacky 27,90
846791 Plavecký Mikuláš Malacky 65,67
846813 Plavecký Štvrtok Malacky 46,58
991996 Riadok Malacky 54,82 *
852716 Rohožník Malacky 24,41
857335 Sološnica Malacky 32,37
859303 Studienka Malacky 21,40
859338 Stupava Malacky 38,34
859524 Suchohrad Malacky 67,44
992003 Turecký vrch Malacky 54,82 *
803707 Vačková Malacky 15,94
868191 Veľké Leváre Malacky 82,08
871133 Vysoká pri Morave Malacky 49,83
873586 Zohor Malacky 77,83
871788 Záhorie Malacky 54,82 *
871826 Záhorská Ves Malacky 91,53
872679 Závod Malacky 55,18
991988 Červený Kríž Malacky 54,82 *
991961 Šranek Malacky 54,82 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený