Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802450 Belina Lučenec 82,18 *
802999 Biskupice Lučenec 85,64 *
803642 Boľkovce Lučenec 66,78
807176 Budiná Lučenec 28,34 *
807427 Bulhary Lučenec 88,36 *
807508 Buzitka Lučenec 86,54
810789 Divín Lučenec 41,16 *
811254 Dobroč Lučenec 35,04 *
814296 Fiľakovo Lučenec 69,16 *
814334 Fiľakovské Kováče Lučenec 88,56 *
815276 Gregorova Vieska Lučenec 64,14
815501 Halič Lučenec 52,35
816850 Holiša Lučenec 40,19
822736 Jelšovec Lučenec 66,32 *
823171 Kalonda Lučenec 52,13
811301 Kotmanová Lučenec 31,40 *
831204 Lehôtka Lučenec 56,13
831361 Lentvora Lučenec 41,22 *
832286 Lipovany Lučenec 34,81
833215 Lovinobaňa Lučenec 55,82
834254 Lupoč Lučenec 58,66
833673 Lučenec Lučenec 59,79
834637 Madačka Lučenec 58,08 *
836362 Mašková Lučenec 47,71
833797 Mikušovce Lučenec 54,48
838691 Mučín Lučenec 39,67
838764 Muľka Lučenec 52,65
839108 Mýtna Lučenec 42,68 *
839451 Nedelište Lučenec 58,08 *
840572 Nitra nad Ipľom Lučenec 59,63
842010 Nové Hony Lučenec 57,15
833754 Opatová Lučenec 51,71
845299 Panické Dravce Lučenec 50,19
846660 Pinciná Lučenec 61,92
846899 Pleš Lučenec 23,91
847682 Podrečany Lučenec 60,27
847968 Polichno Lučenec 59,20
849111 Praha Lučenec 49,32 *
850322 Prša Lučenec 94,60 *
846619 Píla Lučenec 13,34 *
851191 Radzovce Lučenec 79,78 *
851655 Rapovce Lučenec 51,20
851728 Ratka Lučenec 63,00
853780 Ružiná Lučenec 43,25
857939 Stará Halič Lučenec 67,04
863505 Tomášovce Lučenec 66,60
863424 Točnica Lučenec 56,27
864161 Trebeľovce Lučenec 47,34
864358 Trenč Lučenec 68,44 *
865575 Tuhár Lučenec 39,16 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený