Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800571 Bajka Levice 168,94 *
802760 Beša Levice 75,85
802913 Bielovce Levice 69,44
803448 Bohunice Levice 23,80
803855 Bory Levice 42,26
802221 Bátovce Levice 33,76
865630 Chorvatice Levice 74,50
810240 Demandice Levice 90,32
811769 Dolná Seč Levice 90,49
806897 Dolné Brhlovce Levice 40,49
810606 Dolné Devičany Levice 45,31
821730 Dolné Jabloňovce Levice 18,75
812137 Dolné Semerovce Levice 92,40 *
868701 Dolné Turovce Levice 64,81
872911 Dolné Zbrojníky Levice 73,43
874311 Dolné Žemberovce Levice 43,05
812544 Dolný Pial Levice 156,46 *
862681 Dolný Tekovský Hrádok Levice 114,11
868931 Dolný Ďur Levice 99,07
812579 Domadice Levice 52,59
819719 Domaša Levice 169,94 *
813109 Drženice Levice 29,07
814202 Farná Levice 115,54
815209 Gondovo Levice 102,03
816582 Hokovce Levice 75,59
816906 Hontianska Vrbica Levice 77,79
862673 Hontianske Trsťany Levice 40,08
817571 Horná Seč Levice 93,48
806901 Horné Brhlovce Levice 38,39
810614 Horné Devičany Levice 27,63
821748 Horné Jabloňovce Levice 25,14
818194 Horné Semerovce Levice 74,87
818275 Horné Turovce Levice 58,73
872920 Horné Zbrojníky Levice 131,06
874329 Horné Žemberovce Levice 39,60
818437 Horný Pial Levice 97,36
862690 Horný Tekovský Hrádok Levice 120,12
868949 Horný Ďur Levice 92,43
818585 Horša Levice 36,99
819450 Hrkovce Levice 70,56
819808 Hronské Kosihy Levice 111,73
819794 Hronské Kľačany Levice 92,39
862614 Hulvinky Levice 136,93
821306 Ipeľské Úľany Levice 102,80
821373 Ipeľský Sokolec Levice 84,40
821250 Iňa Levice 73,09
802239 Jalakšová Levice 33,19
802778 Jesenské Levice 74,58
822868 Jur nad Hronom Levice 99,40
823015 Kalinčiakovo Levice 84,34


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený