Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
807893 Bzovík Krupina 33,29
800457 Báčovce Krupina 46,52
808032 Cerovo Krupina 28,74
810622 Devičie Krupina 26,12
812056 Dolné Mladonice Krupina 26,28
854191 Dolné Rykynčice Krupina 42,68 *
862789 Dolné Terany Krupina 74,79
860875 Dolné Šipice Krupina 54,88
812226 Dolný Badín Krupina 21,34
812587 Domaníky Krupina 32,03
812943 Drienovo Krupina 44,94 *
812871 Drážovce Krupina 43,76
813532 Dudince Krupina 71,39
814083 Dvorníky Krupina 78,71
816931 Hontianske Nemce Krupina 33,44
816973 Hontianske Tesáre Krupina 76,05
818011 Horné Mladonice Krupina 18,81
854204 Horné Rykynčice Krupina 55,96 *
862797 Horné Terany Krupina 76,97
860867 Horné Šipice Krupina 36,92
818321 Horný Badín Krupina 20,42
822001 Jalšovík Krupina 30,15
816914 Kostolné Moravce Krupina 47,10
827886 Kozí Vrbovok Krupina 26,72
828254 Krnišov Krupina 30,67
829498 Krupina Krupina 45,20 *
828246 Kráľovce Krupina 27,26
830429 Lackov Krupina 25,23
830551 Ladzany Krupina 36,42
832928 Litava Krupina 30,84
832880 Lišov Krupina 25,58
836486 Medovarce Krupina 30,00
813559 Merovce Krupina 55,76
816922 Opatové Moravce Krupina 46,31
816957 Rakovec Krupina 34,67
854506 Sebechleby Krupina 41,23
854832 Selce Krupina 20,00
855201 Senohrad Krupina 19,88
855588 Sitnianska Lehôtka Krupina 23,19
859389 Sudince Krupina 21,59
859397 Súdovce Krupina 27,16
865451 Trpín Krupina 30,30
866482 Uňatín Krupina 28,69
873136 Zemiansky Vrbovok Krupina 28,72
808318 Čabradský Vrbovok Krupina 50,04 *
809047 Čekovce Krupina 21,93
874558 Žibritov Krupina 35,35


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený