Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800155 Adidovce Humenné 17,45
802140 Baškovce Humenné 15,12
806196 Brekov Humenné 19,65
806218 Brestov Humenné 27,50
820687 Chlmec Humenné 22,16
810134 Dedačov Humenné 18,99
856568 Gruzovce Humenné 34,32 *
815730 Hankovce Humenné 15,28
823317 Hažín nad Cirochou Humenné 26,38
818852 Hrabovec nad Laborcom Humenné 60,28 *
819859 Hrubov Humenné 10,75
820105 Hudcovce Humenné 28,37
820121 Humenné Humenné 23,52
820369 Humenský Rokytov Humenné 20,00
821551 Jabloň Humenné 60,60 *
822086 Jankovce Humenné 22,32
822329 Jasenov Humenné 55,07
823325 Kamenica nad Cirochou Humenné 22,50
823503 Kamienka Humenné 20,32
823627 Karná Humenné 24,24
825123 Kochanovce nad Laborcom Humenné 27,44
826871 Košarovce Humenné 25,93
827681 Koškovce Humenné 38,69
830445 Lackovce Humenné 25,67
832065 Lieskovec Humenné 40,00
834122 Lukačovce Humenné 24,11
871494 Maškovce Humenné 47,12 *
838063 Modra nad Cirochou Humenné 21,98
839027 Myslina Humenné 29,14
839485 Nechválova Polianka Humenné 23,01
840807 Nižná Jablonka Humenné 45,94 *
840904 Nižná Sitnica Humenné 18,41
840980 Nižné Ladičkovce Humenné 37,64 *
843199 Ohradzany Humenné 23,00
844985 Pakostov Humenné 17,70
845311 Papín Humenné 20,54
848662 Porúbka Humenné 27,50
850250 Prituľany Humenné 48,03
850438 Ptičie Humenné 26,87
852724 Rohožník Humenné 49,12 *
852856 Rovné Humenné 21,11
853615 Ruská Kajňa Humenné 10,39
853631 Ruská Poruba Humenné 33,68
856576 Slovenská Volová Humenné 23,00
856614 Slovenské Krivé Humenné 36,18 *
843202 Sopkovce Humenné 27,14 *
863971 Topoľovka Humenné 30,84
865818 Turcovce Humenné 14,95
866253 Udavské Humenné 21,89
992160 Valaškovce-Juh Humenné 65,18 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený