Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800058 Abrahám Galanta 84,31
814636 Brakoň Galanta 221,12 *
811777 Dolná Streda Galanta 101,21
812129 Dolné Saliby Galanta 112,48
812293 Dolný Chotár Galanta 104,37
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
822680 Ereč Galanta 95,81
814504 Galanta Galanta 118,81
814644 Gáň Galanta 83,05
809772 Heď Galanta 178,38 *
814539 Hody Galanta 86,90
818178 Horné Saliby Galanta 110,49
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
818607 Hoste Galanta 90,70
822663 Jelka Galanta 101,96
822141 Jánovce Galanta 82,80
822965 Kajal Galanta 97,48 * *
827720 Košúty Galanta 101,76
828106 Kráľov Brod Galanta 122,42 * *
835161 Malá Mača Galanta 87,12
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
838543 Mostová Galanta 96,92
814610 Nebojsa Galanta 74,01
822671 Nová Jelka Galanta 104,46
842265 Nové Osady Galanta 99,99
809802 Ostrov Galanta 99,71
845655 Pata Galanta 85,67
850705 Pusté Sady Galanta 87,14
850730 Pusté Úľany Galanta 82,97
855251 Sereď Galanta 96,48 * *
855961 Sládkovičovo Galanta 111,66
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
863459 Tomášikovo Galanta 96,78
863912 Topoľnica Galanta 109,87 * *
865524 Trstice Galanta 156,40 *
867853 Veľká Mača Galanta 98,39
868752 Veľké Úľany Galanta 107,13
868990 Veľký Grob Galanta 107,74
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 76,24
870188 Vozokany Galanta 98,34
866709 Váhovce Galanta 111,13
873098 Zemianske Sady Galanta 81,46
809799 Zúgov Galanta 233,48 *
809616 Čierna Voda Galanta 117,07
809764 Čierny Brod Galanta 113,75
860301 Šalgočka Galanta 88,36
860859 Šintava Galanta 80,60
861014 Šoporňa Galanta 112,32
838551 Šoriakoš Galanta 106,08


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený