Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
810363 Detva Detva 37,24 *
810550 Detvianska Huta Detva 14,54
812552 Dolný Tisovník Detva 87,42 *
813478 Dúbravy Detva 37,05
818453 Horný Tisovník Detva 30,60 *
819298 Hriňová Detva 23,90 *
824437 Klokoč Detva 33,72 *
829081 Korytárky Detva 49,44 *
829099 Kriváň Detva 52,18 *
830747 Látky Detva 36,46
847500 Podkriváň Detva 34,44 *
856142 Slatinské Lazy Detva 38,84
857971 Stará Huta Detva 41,42 *
858757 Stožok Detva 61,80 *
869350 Vígľaš Detva 19,73
869431 Vígľašská Huta-Kalinka Detva 41,42 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený