Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
805301 Devín Bratislava IV 43,80 *
810649 Devínska Nová Ves Bratislava IV 57,37
806099 Dúbravka Bratislava IV 49,52 *
822256 Jarovce Bratislava V 114,25
805211 Karlova Ves Bratislava IV 43,80 *
806005 Lamač Bratislava IV 92,74 *
804274 Nivy Bratislava II 158,26 *
804690 Nové Mesto Bratislava III 40,76 *
804959 Petržalka Bratislava V 108,27
847755 Podunajské Biskupice Bratislava II 71,55
805866 Rača Bratislava III 79,60 *
853771 Rusovce Bratislava V 122,14
805556 Ružinov Bratislava II 136,88 *
804096 Staré Mesto Bratislava I 158,26 *
805343 Trnávka Bratislava II 40,44
805700 Vajnory Bratislava III 41,69
804380 Vinohrady Bratislava III 31,46 *
870293 Vrakuňa Bratislava II 79,82
871796 Záhorská Bystrica Bratislava IV 75,97
809985 Čunovo Bratislava V 119,85


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood