Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800066 Abrahámovce Bardejov 16,60
800201 Andrejová Bardejov 24,48
801712 Bardejov Bardejov 19,00
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 11,41
802115 Bartošovce Bardejov 16,60
802298 Becherov Bardejov 13,02
802484 Beloveža Bardejov 14,06
803375 Bogliarka Bardejov 20,00
806731 Brezov Bardejov 10,00
806871 Brezovka Bardejov 15,00
807061 Buclovany Bardejov 16,60
820725 Chmeľová Bardejov 13,29
808172 Cigeľka Bardejov 35,04 *
810886 Dlhá Lúka Bardejov 21,85
813133 Dubinné Bardejov 14,98
814385 Frička Bardejov 11,34
814393 Fričkovce Bardejov 16,60
814474 Gaboltov Bardejov 3,07
815071 Gerlachov Bardejov 17,89
815721 Hankovce Bardejov 15,28
815772 Harhaj Bardejov 18,51
815985 Hažlín Bardejov 12,04
816108 Hertník Bardejov 16,60
816116 Hervartov Bardejov 20,00
818844 Hrabovec Bardejov 15,00
818887 Hrabské Bardejov 5,68
820539 Hutka Bardejov 17,06
822167 Janovce Bardejov 9,50
822574 Jedlinka Bardejov 28,00 * *
824992 Kobyly Bardejov 8,87
825115 Kochanovce Bardejov 15,43
826031 Komárov Bardejov 14,88
826251 Koprivnica Bardejov 17,52
827894 Kožany Bardejov 18,75
829145 Krivé Bardejov 20,00
829625 Kružlov Bardejov 20,00
829170 Kríže Bardejov 12,94 *
829919 Kurima Bardejov 18,74
829943 Kurov Bardejov 19,95
829757 Kučín Bardejov 21,59
824925 Kľušov Bardejov 20,00
830640 Lascov Bardejov 10,48
831328 Lenartov Bardejov 5,88
832260 Lipová Bardejov 10,61
832961 Livov Bardejov 5,57
832979 Livovská Huta Bardejov 5,26
833118 Lopúchov Bardejov 17,03
834149 Lukavica Bardejov 10,01
834165 Lukov Bardejov 5,95
835447 Malcov Bardejov 6,86


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený