Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800708 Banky Banská Štiavnica 39,30 *
801038 Banská Belá Banská Štiavnica 17,02
801470 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 33,06 *
801658 Banský Studenec Banská Štiavnica 20,30
800465 Baďan Banská Štiavnica 10,34
802492 Beluj Banská Štiavnica 11,30
810231 Dekýš Banská Štiavnica 30,20 *
821225 Ilija Banská Štiavnica 25,88 *
824062 Klastava Banská Štiavnica 54,22 *
827878 Kozelník Banská Štiavnica 96,18 *
837989 Močiar Banská Štiavnica 33,32 *
847089 Počúvadlo Banská Štiavnica 17,68
849448 Prenčov Banská Štiavnica 18,97
800210 Svätý Anton Banská Štiavnica 18,62
847330 Teplá Banská Štiavnica 28,54 *
870901 Vysoká Banská Štiavnica 44,94 *
861197 Štiavnické Bane Banská Štiavnica 35,04 *
847348 Žakýl Banská Štiavnica 22,28


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený