Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
817139 Hôrky Žilina 23,70
817147 Horňa Sobrance 19,79
817163 Horná Breznica Púchov 8,90
817171 Horná Kráľová Šaľa 68,15
817180 Horná Krupá Trnava 62,92
817201 Horná Lehota Brezno 17,93
817210 Horná Lehota Dolný Kubín 18,56
817287 Horná Mariková Považská Bystrica 12,94 *
817457 Horná Mičiná Banská Bystrica 31,00
817465 Horná Poruba Ilava 21,06
817490 Benkova Potôň Dunajská Streda 112,40
817503 Čečínska Potôň Dunajská Streda 119,49
817511 Horná Potôň Dunajská Streda 109,35
817520 Potônske Lúky Dunajská Streda 109,76
817571 Horná Seč Levice 94,54
817589 Horná Streda Nové Mesto nad Váhom 68,41
817597 Horná Strehová Veľký Krtíš 49,62
817627 Horná Súča Trenčín 10,30
817708 Horná Štubňa Turčianske Teplice 39,10 *
817783 Horná Tižina Žilina 12,94 *
817791 Horná Trnávka Žiar nad Hronom 58,28 *
817805 Horná Ves Prievidza 28,42
817830 Horná Ves Žiar nad Hronom 14,03
817848 Horná Ždaňa Žiar nad Hronom 31,21
817856 Horňany Trenčín 47,48
817864 Horné Držkovce Bánovce nad Bebravou 44,25
817872 Horné Dubové Trnava 71,66
817881 Horné Hámre Žarnovica 20,81
817970 Horné Chlebany Topoľčany 94,51
817988 Turčianske Jaseno Martin 18,43
817996 Horné Lefantovce Nitra 61,58
818011 Horné Mladonice Krupina 23,38
818046 Horné Naštice Bánovce nad Bebravou 23,40
818089 Horné Obdokovce Topoľčany 57,35
818097 Horné Orešany Trnava 82,71
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 47,21
818135 Horné Ozorovce Bánovce nad Bebravou 53,60
818143 Horné Plachtince Veľký Krtíš 32,71
818160 Horné Pršany Banská Bystrica 24,96 *
818178 Horné Saliby Galanta 120,51
818194 Horné Semerovce Levice 72,09
818216 Horné Srnie Trenčín 31,89
818232 Horné Strháre Veľký Krtíš 35,15
818241 Horné Štitáre Topoľčany 59,18
818259 Horné Trhovište Hlohovec 47,90
818275 Horné Turovce Levice 64,72
818283 Horné Vestenice Prievidza 133,70 *
818291 Horné Zahorany Rimavská Sobota 27,55
818313 Horné Zelenice Hlohovec 84,07
818321 Horný Badín Krupina 20,36
818330 Bodíky Dunajská Streda 104,42
818356 Horný Bar Dunajská Streda 125,75
818364 Šuľany Dunajská Streda 221,26 *
818381 Horný Hričov Žilina 73,08 *
818399 Horný Kalník Martin 19,03
818402 Horný Lieskov Považská Bystrica 46,49
818411 Horný Moštenec Považská Bystrica 46,54
818429 Horný Ohaj Nitra 68,24
818437 Horný Pial Levice 99,29
818453 Horný Tisovník Detva 30,60 *
818526 Horný Vadičov Kysucké Nové Mesto 25,32
818551 Horovce Púchov 21,98
818577 Horovce Michalovce 42,97
818585 Horša Levice 33,25
818607 Hoste Galanta 101,64
818615 Hostice Rimavská Sobota 23,37
818631 Hostie Zlaté Moravce 40,08
818640 Panský diel Zlaté Moravce 58,54 *
818658 Hostišovce Rimavská Sobota 45,34 *
818674 Hosťová Nitra 102,30 *
818682 Hosťovce Zlaté Moravce 54,63
818704 Hostovice Snina 49,81
818712 Hoštiná Púchov 36,90 *
818721 Hozelec Poprad 33,92 *
818763 Hrabičov Žarnovica 36,58 *
818801 Hrabkov Prešov 11,96
818810 Hrabová Roztoka Snina 15,32
818828 Hrabovčík Svidník 44,14 *
818836 Hrabové Bytča 7,42
818844 Hrabovec Bardejov 15,00
818852 Hrabovec nad Laborcom Humenné 60,28 *
818861 Hrabovka Trenčín 13,11
818887 Hrabské Bardejov 5,81
818909 Hrabušice Spišská Nová Ves 26,88
818941 Hradisko Kežmarok 36,18 *
818950 Hradisko Prešov 52,32
818968 Hradište Partizánske 73,14
818984 Hradište Poltár 35,00
819000 Hradište pod Vrátnom Senica 34,71
819018 Hrádok Nové Mesto nad Váhom 25,03
819042 Hrachovište Nové Mesto nad Váhom 11,54
819051 Hrachovo Rimavská Sobota 71,30 *
819069 Hraň Trebišov 56,16 *
819085 Kechnec Košice - okolie 62,76
819107 Milhosť Košice - okolie 58,62
819123 Hraničné Stará Ľubovňa 14,55
819131 Hranovnica Poprad 18,82
819158 Hrašné Myjava 19,12
819212 Hrašovík Košice - okolie 43,62
819221 Hrboltová Ružomberok 63,60 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood