Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
813354 Vidovany Skalica 39,97
813362 Dubové Turčianske Teplice 27,49
813371 Dubové Zvolen 50,00
813389 Dubovec Rimavská Sobota 78,60
813397 Dubovica Sabinov 29,68
813401 Dúbrava Liptovský Mikuláš 28,13
813427 Dúbrava Snina 17,67
813435 Dúbrava Levoča 9,96
813443 Dúbravica Banská Bystrica 27,15
813451 Dúbravka Michalovce 55,14
813478 Dúbravy Detva 34,27
813516 Ducové Piešťany 46,22
813532 Dudince Krupina 98,84 *
813559 Merovce Krupina 64,46 *
813567 Dukovce Svidník 18,09
813575 Dulice Martin 45,19
813583 Dulov Ilava 38,73
813591 Dulova Ves Prešov 21,49
813605 Dulovce Komárno 54,09
813630 Dunajov Čadca 81,72 *
813664 Dunajská Streda Dunajská Streda 178,38 *
813826 Mliečany Dunajská Streda 178,38 *
813834 Malé Blahovo Dunajská Streda 99,09
813842 Duplín Stropkov 28,63
813851 Ďurčiná Žilina 28,25
813877 Ďurďoš Vranov nad Topľou 12,81
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
813907 Ďurďové Považská Bystrica 19,90 *
813915 Ďurkov Košice - okolie 76,20 *
813923 Ďurková Stará Ľubovňa 16,66
813931 Ďurkovce Veľký Krtíš 30,23
813940 Dúžava Rimavská Sobota 79,78 *
813958 Dvorany nad Nitrou Topoľčany 51,46
813966 Dvorec Bánovce nad Bebravou 53,18
813982 Dvorec nad Turcom Turčianske Teplice 60,66 *
813991 Dvorianky Trebišov 79,72 *
814024 Dvorníky Hlohovec 49,36
814083 Dvorníky Krupina 76,80 *
814113 Malé Dvorníky Dunajská Streda 201,94 *
814121 Veľké Dvorníky Dunajská Streda 191,78
814148 Dvory nad Žitavou Nové Zámky 100,77
814156 Dyčka Nitra 96,02
814172 Egreš Trebišov 67,55
814181 Fačkov Žilina 26,16
814199 Falkušovce Michalovce 47,66
814202 Farná Levice 123,92
814211 Fekišovce Sobrance 21,20
814229 Figa Rimavská Sobota 49,16
814237 Fijaš Svidník 17,68
814296 Fiľakovo Lučenec 36,25
814334 Fiľakovské Kováče Lučenec 44,16
814351 Fintice Prešov 55,62 *
814369 Folkušová Martin 43,68
814377 Forbasy Stará Ľubovňa 24,76
814385 Frička Bardejov 9,33
814393 Fričkovce Bardejov 17,99
814415 Fričovce Prešov 13,94 *
814423 Fulianka Prešov 25,00
814440 Gabčíkovo Dunajská Streda 198,62 *
814474 Gaboltov Bardejov 14,98
814482 Gajary Malacky 49,40
814504 Galanta Galanta 110,16
814539 Hody Galanta 85,30
814610 Nebojsa Galanta 75,37
814628 Galovany Liptovský Mikuláš 25,50
814636 Brakoň Galanta 32,39
814644 Gáň Galanta 221,12 *
814652 Filice Poprad 16,50
814661 Gánovce Poprad 34,24 *
814679 Gbeľany Žilina 82,64 *
814687 Gbelce Nové Zámky 123,14 *
814717 Gbely Skalica 32,95
814733 Geča Košice - okolie 71,82 *
814741 Gelnica Gelnica 34,98 *
814865 Gemer Revúca 55,35
814881 Gemerček Rimavská Sobota 45,54
814903 Gemerská Hôrka Rožňava 18,08
814911 Gemerská Panica Rožňava 25,47
814938 Gemerská Poloma Rožňava 8,83
814954 Gemerská Ves Revúca 28,66
814971 Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 44,30
814989 Gemerské Michalovce Rimavská Sobota 46,86 *
814997 Gemerský Milhosť Revúca 23,16
815004 Jelšavská Teplica Revúca 26,94
815021 Gemerský Jablonec Rimavská Sobota 71,89
815039 Mikolčany Revúca 23,24
815047 Nováčany Revúca 22,64
815055 Geraltov Prešov 32,32 *
815071 Gerlachov Bardejov 20,05
815098 Gerlachov Poprad 20,00
815101 Giglovce Vranov nad Topľou 19,45
815136 Giraltovce Svidník 19,20
815144 Girovce Vranov nad Topľou 19,75
815152 Glabušovce Veľký Krtíš 20,46
815179 Gočaltovo Rožňava 15,70
815187 Gočovo Rožňava 12,50
815195 Golianovo Nitra 99,76
815209 Gondovo Levice 100,34
815217 Gortva Rimavská Sobota 38,16
815225 Bizovo Rimavská Sobota 58,54 *

«« prvý   « späť   2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood