Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
836052 Rolova Huta Gelnica 35,58 *
852350 Richnava Gelnica 9,05
819441 Hrišovce Gelnica 7,88
873942 Žakarovce Gelnica 7,00
866342 Úhorná Gelnica 37,36 *
836044 Margecany Gelnica 13,00
868973 Veľký Folkmar Gelnica 11,00
816035 Henclová Gelnica 13,97
821845 Jaklovce Gelnica 13,50
872547 Závadka Gelnica 27,97
825166 Kojšov Gelnica 12,00
849120 Prakovce Gelnica 35,84 *
824895 Kluknava Gelnica 10,54
856819 Smolnícka Huta Gelnica 17,12 *
837890 Mníšek nad Hnilcom Gelnica 21,79
839299 Nálepkovo Gelnica 29,33
862401 Švedlár Gelnica 31,75
814741 Gelnica Gelnica 9,00
856851 Smolník Gelnica 67,78 *
864064 Trakovice Hlohovec 180,70 *
862762 Tepličky Hlohovec 78,66 *
834670 Madunice Hlohovec 60,94
823970 Kľačany Hlohovec 58,67
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 90,94 *
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 65,51
803553 Bojničky Hlohovec 39,56
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 77,81
875007 Žlkovce Hlohovec 83,40
855472 Siladice Hlohovec 81,44
818259 Horné Trhovište Hlohovec 61,26 *
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
809411 Červeník Hlohovec 66,27
831379 Leopoldov Hlohovec 91,88 *
816248 Hlohovec Hlohovec 47,63
854425 Sasinkovo Hlohovec 54,35
836729 Merašice Hlohovec 90,62 *
861847 Šulekovo Hlohovec 72,25
814024 Dvorníky Hlohovec 59,22
845591 Pastuchov Hlohovec 57,61
848689 Posádka Hlohovec 56,37
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 81,39
851779 Ratkovce Hlohovec 79,72
818313 Horné Zelenice Hlohovec 83,64
862592 Tekolďany Hlohovec 74,71
832065 Lieskovec Humenné 57,47
871508 Vyšný Hrušov Humenné 19,58
850438 Ptičie Humenné 34,31
823627 Karná Humenné 39,92
806218 Brestov Humenné 24,72
833495 Ľubiša Humenné 22,89
865818 Turcovce Humenné 26,75
871303 Vyšná Sitnica Humenné 26,77
806196 Brekov Humenné 30,93
822086 Jankovce Humenné 29,89
872962 Zbudský Rokytov Humenné 26,95
839027 Myslina Humenné 43,76
869732 Víťazovce Humenné 46,32 *
823503 Kamienka Humenné 30,53
853615 Ruská Kajňa Humenné 13,45
825123 Kochanovce nad Laborcom Humenné 24,92
848662 Porúbka Humenné 36,94
856568 Gruzovce Humenné 34,32 *
830445 Lackovce Humenné 23,14
852724 Rohožník Humenné 49,12 *
821551 Jabloň Humenné 60,60 *
827681 Koškovce Humenné 50,00
839485 Nechválova Polianka Humenné 41,02 *
840807 Nižná Jablonka Humenné 45,94 *
869201 Veľopolie Humenné 19,84
871494 Maškovce Humenné 17,21
823317 Hažín nad Cirochou Humenné 26,47
843202 Sopkovce Humenné 27,14 *
838063 Modra nad Cirochou Humenné 24,78
809322 Černina Humenné 38,20
834122 Lukačovce Humenné 30,36
863971 Topoľovka Humenné 50,09
820687 Chlmec Humenné 29,59
850250 Prituľany Humenné 49,12 *
826871 Košarovce Humenné 25,01
852856 Rovné Humenné 18,52
872954 Zbudské Dlhé Humenné 48,46 *
815730 Hankovce Humenné 20,01
840980 Nižné Ladičkovce Humenné 22,72
856576 Slovenská Volová Humenné 23,01
872466 Závada Humenné 31,12 *
840904 Nižná Sitnica Humenné 24,00
802140 Baškovce Humenné 27,58
856614 Slovenské Krivé Humenné 21,29
843199 Ohradzany Humenné 23,17
823325 Kamenica nad Cirochou Humenné 24,98
853631 Ruská Poruba Humenné 35,70 *
866253 Udavské Humenné 20,62
822329 Jasenov Humenné 52,11
818852 Hrabovec nad Laborcom Humenné 60,28 *
844985 Pakostov Humenné 22,19
819859 Hrubov Humenné 12,64
871371 Vyšné Ladičkovce Humenné 31,90
820369 Humenský Rokytov Humenné 23,22
873675 Zubné Humenné 20,67

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood