Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
836052 Rolova Huta Gelnica 35,58 *
852350 Richnava Gelnica 8,58
819441 Hrišovce Gelnica 8,39
873942 Žakarovce Gelnica 35,58 *
866342 Úhorná Gelnica 37,36 *
836044 Margecany Gelnica 20,70 *
868973 Veľký Folkmar Gelnica 18,38 *
816035 Henclová Gelnica 12,94 *
821845 Jaklovce Gelnica 35,58 *
872547 Závadka Gelnica 16,12 *
825166 Kojšov Gelnica 13,34 *
849120 Prakovce Gelnica 35,84 *
824895 Kluknava Gelnica 9,56
856819 Smolnícka Huta Gelnica 17,12 *
837890 Mníšek nad Hnilcom Gelnica 21,24 *
839299 Nálepkovo Gelnica 25,36 *
862401 Švedlár Gelnica 34,84 *
814741 Gelnica Gelnica 34,98 *
856851 Smolník Gelnica 67,78 *
864064 Trakovice Hlohovec 63,54
862762 Tepličky Hlohovec 42,88
834670 Madunice Hlohovec 52,40
823970 Kľačany Hlohovec 55,29
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 49,49
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 50,16
803553 Bojničky Hlohovec 38,39
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 47,21
875007 Žlkovce Hlohovec 80,93
855472 Siladice Hlohovec 82,76
818259 Horné Trhovište Hlohovec 47,90
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
809411 Červeník Hlohovec 63,04
831379 Leopoldov Hlohovec 47,69
816248 Hlohovec Hlohovec 42,56
854425 Sasinkovo Hlohovec 50,99
836729 Merašice Hlohovec 57,55
861847 Šulekovo Hlohovec 61,67
814024 Dvorníky Hlohovec 49,36
845591 Pastuchov Hlohovec 51,92
848689 Posádka Hlohovec 48,75
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 20,77
851779 Ratkovce Hlohovec 83,95
818313 Horné Zelenice Hlohovec 84,07
862592 Tekolďany Hlohovec 55,53
832065 Lieskovec Humenné 57,81
871508 Vyšný Hrušov Humenné 43,26
850438 Ptičie Humenné 29,41
823627 Karná Humenné 42,50
806218 Brestov Humenné 25,98
833495 Ľubiša Humenné 58,42 *
865818 Turcovce Humenné 19,78
871303 Vyšná Sitnica Humenné 26,41
806196 Brekov Humenné 30,78
822086 Jankovce Humenné 26,94
872962 Zbudský Rokytov Humenné 27,48
839027 Myslina Humenné 33,65
869732 Víťazovce Humenné 46,32 *
823503 Kamienka Humenné 24,35
853615 Ruská Kajňa Humenné 10,76
825123 Kochanovce nad Laborcom Humenné 29,95
848662 Porúbka Humenné 24,38
856568 Gruzovce Humenné 30,03
830445 Lackovce Humenné 27,06
852724 Rohožník Humenné 13,37
821551 Jabloň Humenné 60,60 *
827681 Koškovce Humenné 50,00
839485 Nechválova Polianka Humenné 23,79
840807 Nižná Jablonka Humenné 45,94 *
869201 Veľopolie Humenné 55,70 *
871494 Maškovce Humenné 47,12 *
823317 Hažín nad Cirochou Humenné 26,37
843202 Sopkovce Humenné 27,14 *
838063 Modra nad Cirochou Humenné 22,03
809322 Černina Humenné 32,54
834122 Lukačovce Humenné 25,38
863971 Topoľovka Humenné 52,40
820687 Chlmec Humenné 22,18
850250 Prituľany Humenné 47,15
826871 Košarovce Humenné 26,55
852856 Rovné Humenné 17,25
872954 Zbudské Dlhé Humenné 48,46 *
815730 Hankovce Humenné 50,84 *
840980 Nižné Ladičkovce Humenné 37,64 *
856576 Slovenská Volová Humenné 23,00
872466 Závada Humenné 31,12 *
840904 Nižná Sitnica Humenné 20,36
802140 Baškovce Humenné 22,55
856614 Slovenské Krivé Humenné 21,25
843199 Ohradzany Humenné 23,65
823325 Kamenica nad Cirochou Humenné 23,43
853631 Ruská Poruba Humenné 33,67
866253 Udavské Humenné 26,13
822329 Jasenov Humenné 52,82
818852 Hrabovec nad Laborcom Humenné 60,28 *
844985 Pakostov Humenné 18,49
819859 Hrubov Humenné 12,63
871371 Vyšné Ladičkovce Humenné 54,16 *
820369 Humenský Rokytov Humenné 20,41
873675 Zubné Humenné 57,94 *

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood