Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
817511 Horná Potôň Dunajská Streda 125,37
836508 Medveďov Dunajská Streda 126,59
863955 Ňárad Dunajská Streda 135,55
820032 Hubice Dunajská Streda 73,26
826740 Amadeho Kračany Dunajská Streda 120,28
803022 Blahová Dunajská Streda 124,27
828289 Kľučiarove Kračany Dunajská Streda 146,51
800597 Baka Dunajská Streda 116,03
809853 Čiližská Radvaň Dunajská Streda 153,77
860387 Šamorín Dunajská Streda 129,17
863921 Dolné Topoľníky Dunajská Streda 167,69
818330 Bodíky Dunajská Streda 110,39
864731 Trhová Hradská Dunajská Streda 133,36
870269 Vrakúň Dunajská Streda 124,46
843946 Opatovský Sokolec Dunajská Streda 164,72
843300 Okoč Dunajská Streda 145,67
808709 Veľký Meder Dunajská Streda 173,01
814440 Gabčíkovo Dunajská Streda 157,52
811343 Dobrohošť Dunajská Streda 105,24
813834 Malé Blahovo Dunajská Streda 125,45
821802 Dunajský Klátov Dunajská Streda 116,81
816680 Póšfa Dunajská Streda 146,21
842991 Vojtechovce Dunajská Streda 92,36
844284 Vieska Dunajská Streda 109,84
800406 Báč Dunajská Streda 115,22
826758 Kostolné Kračany Dunajská Streda 120,25
842974 Tonkovce Dunajská Streda 89,47
822078 Horné Janíky Dunajská Streda 115,12
831115 Masníkovo Dunajská Streda 143,79
870013 Kyselica Dunajská Streda 114,46
867870 Malá Paka Dunajská Streda 107,98
829986 Heďbeneéte Dunajská Streda 142,17
867951 Veľké Blahovo Dunajská Streda 136,83
817520 Potônske Lúky Dunajská Streda 117,37
844942 Padáň Dunajská Streda 129,63
819557 Dolný Štál Dunajská Streda 146,66
852678 Rohovce Dunajská Streda 204,40 *
873390 Rastice Dunajská Streda 97,04
864714 Horné Mýto Dunajská Streda 159,56
842958 Eliášovce Dunajská Streda 103,28
845248 Sap Dunajská Streda 111,74
824887 Kľúčovec Dunajská Streda 133,40
861791 Štvrtok na Ostrove Dunajská Streda 108,27
870251 Nekyje na Ostrove Dunajská Streda 142,30
844268 Orechová Potôň Dunajská Streda 135,59
843172 Ohrady Dunajská Streda 122,85
821811 Jahodná Dunajská Streda 118,81
870790 Vydrany Dunajská Streda 159,65
800643 Baloň Dunajská Streda 147,34
860859 Šintava Galanta 86,18
842265 Nové Osady Galanta 106,63
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
809616 Čierna Voda Galanta 125,34
870188 Vozokany Galanta 89,19
811777 Dolná Streda Galanta 108,10
822965 Kajal Galanta 123,57
812293 Dolný Chotár Galanta 118,60
812129 Dolné Saliby Galanta 118,65
827720 Košúty Galanta 109,20
867853 Veľká Mača Galanta 106,58
800058 Abrahám Galanta 217,02 *
866709 Váhovce Galanta 141,46
845655 Pata Galanta 102,20
838543 Mostová Galanta 118,30
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 91,88
865524 Trstice Galanta 100,87
863459 Tomášikovo Galanta 127,74
809764 Čierny Brod Galanta 116,27
814610 Nebojsa Galanta 75,51
863912 Topoľnica Galanta 104,05
814636 Brakoň Galanta 28,39
868990 Veľký Grob Galanta 100,48
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
860301 Šalgočka Galanta 97,56
818607 Hoste Galanta 222,46 *
814644 Gáň Galanta 135,22
809802 Ostrov Galanta 90,48
822141 Jánovce Galanta 178,30 *
822680 Ereč Galanta 97,03
809799 Zúgov Galanta 233,48 *
873098 Zemianske Sady Galanta 87,66
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
809772 Heď Galanta 178,38 *
822671 Nová Jelka Galanta 97,54
814539 Hody Galanta 94,05
838551 Šoriakoš Galanta 107,31
835161 Malá Mača Galanta 222,32 *
850705 Pusté Sady Galanta 95,37
814504 Galanta Galanta 216,82 *
861014 Šoporňa Galanta 135,97
828106 Kráľov Brod Galanta 136,91
850730 Pusté Úľany Galanta 104,46
868752 Veľké Úľany Galanta 119,13
855251 Sereď Galanta 104,99
855961 Sládkovičovo Galanta 124,59
818178 Horné Saliby Galanta 116,27
822663 Jelka Galanta 118,71
816001 Helcmanovce Gelnica 18,24 *
858366 Stará Voda Gelnica 34,84 *

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood