Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
850241 Príslop Snina 15,13
826189 Kopanice Žarnovica 15,24
856169 Slatvina Spišská Nová Ves 15,17
844641 Osturňa Kežmarok 15,66 *
821900 Jakubovany Liptovský Mikuláš 15,28
818810 Hrabová Roztoka Snina 15,32
861375 Štrba Poprad 15,38
810550 Detvianska Huta Detva 15,44
834084 Ludrová Ružomberok 15,61
837636 Milpoš Sabinov 15,35
865311 Budička Zvolen 15,37
802590 Beňadovo Námestovo 15,00 *
826081 Komjatná Ružomberok 15,10
950050 Rúbanice Skalica 15,01
844616 Ostrožnica Snina 15,87
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
825701 Kolbovce Stropkov 15,37
813133 Dubinné Bardejov 15,00
806161 Brdárka Rožňava 15,40
834416 Lysá nad Dunajcom Kežmarok 15,56
803707 Vačková Malacky 15,75
834955 Makovce Stropkov 15,93
829790 Kuková Svidník 15,50
858633 Staškov Čadca 15,00
825417 Malý Kolačín Ilava 15,85
852929 Rozvadze Trenčín 15,85
823350 Kameničany Ilava 16,97
835684 Malé Stankovce Trenčín 16,69
861341 Štítnik Rožňava 16,57
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 16,95
808814 Častá Pezinok 16,66
803243 Bobrovník Liptovský Mikuláš 16,73
834149 Lukavica Bardejov 16,95
838829 Muránska Zdychava Revúca 16,18 *
871311 Vyšná Slaná Rožňava 16,84
811483 Doľany Pezinok 16,73
832855 Liptovský Peter Liptovský Mikuláš 16,10
875414 Ružín Košice - okolie 16,73
801038 Banská Belá Banská Štiavnica 16,83
806862 Brezovička Sabinov 16,84
807303 Buková Trnava 16,70
803057 Blatná Polianka Sobrance 16,76
861201 Štiavnička Ružomberok 16,86
827967 Krajná Porúbka Svidník 16,70
872547 Závadka Gelnica 16,12 *
858781 Stráňavy Žilina 16,98 *
807567 Bystrá Stropkov 16,33
814652 Filice Poprad 16,50
861103 Horný Štefanov Tvrdošín 16,60
861090 Dolný Štefanov Tvrdošín 16,60
811432 Dohňany Púchov 16,06
875333 Valkov Stropkov 16,46
865982 Turie Žilina 16,39
827916 Kožuchovce Stropkov 16,51
869791 Suchá Stropkov 16,66
865338 Kašova Lehôtka Zvolen 16,13
833061 Lomné Stropkov 16,91
865991 Turík Ružomberok 16,57
871915 Zaježová Zvolen 16,38 *
810991 Dlhá nad Oravou Dolný Kubín 16,94
870650 Vrútky Martin 16,08
866181 Tvrdošín Tvrdošín 16,60
849073 Povrazník Banská Bystrica 16,04
852015 Repejov Medzilaborce 16,60
850691 Pusté Pole Stará Ľubovňa 16,03
827941 Krajná Bystrá Svidník 16,96
833118 Lopúchov Bardejov 16,48
845639 Pašková Rožňava 16,92
831042 Lažany Prešov 16,42
813923 Ďurková Stará Ľubovňa 16,66
859541 Malý Sulín Stará Ľubovňa 16,41
836605 Medzibrod Banská Bystrica 16,47
829200 Krížovany Prešov 16,06 *
859559 Veľký Sulín Stará Ľubovňa 16,73
874515 Horné Opatovce Žiar nad Hronom 16,00
821756 Jablonové Malacky 17,89
872881 Zborov Bardejov 17,30
862738 Šafárka Spišská Nová Ves 17,46 *
863432 Tokajík Stropkov 17,70
838454 Moravské Lieskové Nové Mesto nad Váhom 17,58
815942 Havaj Stropkov 17,30
814237 Fijaš Svidník 17,68
865346 Tŕnie Zvolen 17,77
807923 Bžany Stropkov 17,51
823031 Kalinov Medzilaborce 17,35
857327 Soľník Stropkov 17,09
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
841781 Nová Lehota Nové Mesto nad Váhom 17,21
830241 Kyjov Stará Ľubovňa 17,44
857611 Spišské Bystré Poprad 17,76
852384 Rimavská Baňa Rimavská Sobota 17,00
860522 Šarišské Jastrabie Stará Ľubovňa 17,55
813427 Dúbrava Snina 17,67
871672 Záborie Martin 17,23
837539 Mikušovce pri Pruskom Ilava 17,52
865940 Turčok Revúca 17,31
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
822183 Jánovce Poprad 17,95
871575 Vyšný Mirošov Svidník 17,67
826162 Koňuš Sobrance 17,04

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood