Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
817511 Horná Potôň Dunajská Streda 109,35
836508 Medveďov Dunajská Streda 111,85
863955 Ňárad Dunajská Streda 117,13
820032 Hubice Dunajská Streda 74,92
826740 Amadeho Kračany Dunajská Streda 110,86
803022 Blahová Dunajská Streda 117,39
828289 Kľučiarove Kračany Dunajská Streda 182,56 *
800597 Baka Dunajská Streda 108,46
809853 Čiližská Radvaň Dunajská Streda 129,05
860387 Šamorín Dunajská Streda 124,32
863921 Dolné Topoľníky Dunajská Streda 179,30 *
818330 Bodíky Dunajská Streda 104,42
864731 Trhová Hradská Dunajská Streda 126,99
870269 Vrakúň Dunajská Streda 206,20 *
843946 Opatovský Sokolec Dunajská Streda 182,30 *
843300 Okoč Dunajská Streda 173,46 *
808709 Veľký Meder Dunajská Streda 131,24
814440 Gabčíkovo Dunajská Streda 198,62 *
811343 Dobrohošť Dunajská Streda 98,23
813834 Malé Blahovo Dunajská Streda 99,09
821802 Dunajský Klátov Dunajská Streda 145,18 *
816680 Póšfa Dunajská Streda 216,28 *
842991 Vojtechovce Dunajská Streda 86,87
844284 Vieska Dunajská Streda 104,38
800406 Báč Dunajská Streda 104,83
826758 Kostolné Kračany Dunajská Streda 106,68
842974 Tonkovce Dunajská Streda 75,22
822078 Horné Janíky Dunajská Streda 108,06
831115 Masníkovo Dunajská Streda 129,93
870013 Kyselica Dunajská Streda 179,76 *
867870 Malá Paka Dunajská Streda 93,88
829986 Heďbeneéte Dunajská Streda 118,79
867951 Veľké Blahovo Dunajská Streda 121,45
817520 Potônske Lúky Dunajská Streda 109,76
844942 Padáň Dunajská Streda 117,24
819557 Dolný Štál Dunajská Streda 198,02 *
852678 Rohovce Dunajská Streda 186,80
873390 Rastice Dunajská Streda 92,63
864714 Horné Mýto Dunajská Streda 141,38
842958 Eliášovce Dunajská Streda 92,53
845248 Sap Dunajská Streda 89,80
824887 Kľúčovec Dunajská Streda 114,63
861791 Štvrtok na Ostrove Dunajská Streda 94,02
870251 Nekyje na Ostrove Dunajská Streda 206,20 *
844268 Orechová Potôň Dunajská Streda 129,12
843172 Ohrady Dunajská Streda 110,75
821811 Jahodná Dunajská Streda 145,18 *
870790 Vydrany Dunajská Streda 195,44 *
800643 Baloň Dunajská Streda 124,45
860859 Šintava Galanta 84,13
842265 Nové Osady Galanta 101,92
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
809616 Čierna Voda Galanta 127,39
870188 Vozokany Galanta 98,48
811777 Dolná Streda Galanta 99,00
822965 Kajal Galanta 116,48
812293 Dolný Chotár Galanta 112,49
812129 Dolné Saliby Galanta 112,68
827720 Košúty Galanta 112,34
867853 Veľká Mača Galanta 104,26
800058 Abrahám Galanta 99,96
866709 Váhovce Galanta 107,02
845655 Pata Galanta 89,69
838543 Mostová Galanta 99,52
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 91,77
865524 Trstice Galanta 102,17
863459 Tomášikovo Galanta 137,60
809764 Čierny Brod Galanta 127,12
814610 Nebojsa Galanta 75,37
863912 Topoľnica Galanta 102,71
814636 Brakoň Galanta 32,39
868990 Veľký Grob Galanta 102,26
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
860301 Šalgočka Galanta 89,38
818607 Hoste Galanta 101,64
814644 Gáň Galanta 221,12 *
809802 Ostrov Galanta 89,57
822141 Jánovce Galanta 178,30 *
822680 Ereč Galanta 95,06
809799 Zúgov Galanta 233,48 *
873098 Zemianske Sady Galanta 81,87
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
809772 Heď Galanta 178,38 *
822671 Nová Jelka Galanta 97,89
814539 Hody Galanta 85,30
838551 Šoriakoš Galanta 110,84
835161 Malá Mača Galanta 93,42
850705 Pusté Sady Galanta 87,96
814504 Galanta Galanta 110,16
861014 Šoporňa Galanta 119,84
828106 Kráľov Brod Galanta 118,77
850730 Pusté Úľany Galanta 85,41
868752 Veľké Úľany Galanta 115,57
855251 Sereď Galanta 97,58
855961 Sládkovičovo Galanta 106,63
818178 Horné Saliby Galanta 120,51
822663 Jelka Galanta 99,42
816001 Helcmanovce Gelnica 18,24 *
858366 Stará Voda Gelnica 34,84 *

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood