Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
809438 Červený Kameň Ilava 48,52 *
809446 Červený Kláštor Kežmarok 20,28
809462 České Brezovo Poltár 26,18
809489 Zlatno Poltár 72,68 *
809497 Čičarovce Michalovce 43,80
809501 Čičava Vranov nad Topľou 47,26 *
809519 Čičmany Žilina 44,80
809527 Číčov Komárno 122,44
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 6,52
809586 Čierna Lehota Rožňava 24,02 *
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
809616 Čierna Voda Galanta 127,39
809624 Čierne Čadca 20,12
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 72,42
809691 Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou 20,80
809705 Čierne Pole Michalovce 50,78
809713 Čierny Balog Brezno 10,88
809764 Čierny Brod Galanta 127,12
809772 Heď Galanta 178,38 *
809799 Zúgov Galanta 233,48 *
809802 Ostrov Galanta 89,57
809811 Čierny Potok Rimavská Sobota 50,78 *
809845 Čifáre Nitra 128,39
809853 Čiližská Radvaň Dunajská Streda 129,05
809870 Čimhová Tvrdošín 34,21
809896 Čirč Stará Ľubovňa 40,56 *
809900 Číž Rimavská Sobota 51,11
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
809942 Čoltovo Rožňava 21,86
809951 Čremošné Turčianske Teplice 14,51
809969 Čukalovce Snina 38,82 *
809977 Čuklasovce Bánovce nad Bebravou 41,09
809985 Čunovo Bratislava V 118,82
809993 Ďačov Sabinov 23,29
810002 Horný Dačov Lom Veľký Krtíš 18,18
810037 Dolný Dačov Lom Veľký Krtíš 22,71
810045 Daletice Sabinov 40,48 *
810053 Danišovce Spišská Nová Ves 21,07
810061 Ďanová Martin 48,77
810070 Ďapalovce Vranov nad Topľou 37,30 *
810088 Dara Snina 20,00
810096 Dargov Trebišov 46,40 *
810100 Davidov Vranov nad Topľou 66,98 *
810118 Debraď Košice - okolie 29,35
810134 Dedačov Humenné 48,18 *
810142 Dedina Mládeže Komárno 59,42
810169 Dedinka Nové Zámky 105,22 *
810185 Dedinky Rožňava 41,88 *
810223 Dechtice Trnava 48,27
810231 Dekýš Banská Štiavnica 30,20 *
810240 Demandice Levice 94,66
810282 Demänová Liptovský Mikuláš 27,53
810304 Demänovská Dolina Liptovský Mikuláš 42,74 *
810347 Demjata Prešov 25,00
810355 Detrík Vranov nad Topľou 30,00
810363 Detva Detva 36,04
810550 Detvianska Huta Detva 15,44
810606 Dolné Devičany Levice 36,87
810614 Horné Devičany Levice 23,41
810622 Devičie Krupina 28,56
810649 Devínska Nová Ves Bratislava IV 59,26
810673 Dežerice Bánovce nad Bebravou 62,92
810681 Vlčkovo Bánovce nad Bebravou 47,56
810690 Diaková Martin 22,46
810703 Diakovce Šaľa 93,86
810711 Diva Nové Zámky 55,46
810720 Diviacka Nová Ves Prievidza 43,10
810738 Vrbany Prievidza 27,83
810746 Diviaky Turčianske Teplice 40,87
810762 Diviaky nad Nitricou Prievidza 32,17
810789 Divín Lučenec 30,61
810835 Divina Žilina 15,00 *
810851 Divinka Žilina 12,94 *
810878 Dlhá Trnava 40,81
810886 Dlhá Lúka Bardejov 17,22
810908 Dlhá nad Kysucou Čadca 12,94 *
810991 Dlhá nad Oravou Dolný Kubín 16,94
811009 Dlhá nad Váhom Šaľa 109,60
811017 Dlhá Ves Rožňava 48,18 *
811025 Dlhé Klčovo Vranov nad Topľou 34,37
811033 Dlhé nad Cirochou Snina 28,86
811041 Dlhé Pole Žilina 21,64 *
811149 Dlhé Stráže Levoča 23,72
811157 Dlhoňa Svidník 19,90 *
811165 Dlžín Prievidza 22,00
811173 Dobrá Trenčín 33,63
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
811190 Dobrá Niva Zvolen 41,68 *
811220 Dobrá Voda Trnava 59,28 *
811254 Dobroč Lučenec 35,04 *
811301 Kotmanová Lučenec 31,40 *
811343 Dobrohošť Dunajská Streda 98,23
811351 Dobroslava Svidník 22,28
811378 Dobšiná Rožňava 20,84 *
811432 Dohňany Púchov 16,06
811475 Dojč Senica 56,26
811483 Doľany Pezinok 16,73
811491 Doľany Levoča 23,42
811513 Dolinka Veľký Krtíš 72,30

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood