Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
807478 Bušovce Kežmarok 46,00 *
807486 Buzica Košice - okolie 58,68 *
807508 Buzitka Lučenec 78,83
807567 Bystrá Stropkov 16,33
807575 Bystrany Spišská Nová Ves 42,79
807591 Bystré Vranov nad Topľou 19,84
807613 Bystričany Prievidza 33,90
807630 Chalmová Prievidza 17,44
807648 Vieska Prievidza 31,40
807656 Bystrička Poltár 69,90 *
807664 Bystrička Martin 44,77
807681 Byšta Trebišov 66,96
807711 Hliník nad Váhom Bytča 85,30 *
807729 Malá Bytča Bytča 24,16
807737 Mikšová Bytča 53,96 *
807745 Veľká Bytča Bytča 23,89
807753 Bytčica Žilina 31,32
807761 Bzenica Žiar nad Hronom 30,97
807788 Bzenov Prešov 10,98
807796 Bzince Topoľčany 55,78
807818 Dolné Bzince Nové Mesto nad Váhom 30,86
807826 Horné Bzince Nové Mesto nad Váhom 21,76
807834 Hrubá Strana Nové Mesto nad Váhom 18,18
807842 Hrušové Nové Mesto nad Váhom 19,80
807885 Bziny Dolný Kubín 36,52
807893 Bzovík Krupina 28,73
807915 Bzovská Lehôtka Zvolen 43,80 *
807923 Bžany Stropkov 17,51
807931 Cabaj Nitra 85,94
807974 Cabov Vranov nad Topľou 32,00
807982 Cakov Rimavská Sobota 53,42
807991 Cejkov Trebišov 53,35
808008 Cernina Svidník 18,10
808024 Cerová-Lieskové Senica 34,87
808032 Cerovo Krupina 34,39
808113 Cestice Košice - okolie 58,30
808130 Cífer Trnava 93,88
808156 Cigeľ Prievidza 17,29
808172 Cigeľka Bardejov 35,04 *
808199 Cigla Svidník 45,00
808202 Cimenná Bánovce nad Bebravou 29,14
808211 Cinobaňa Poltár 43,68 *
808253 Čab Nitra 92,19
808270 Sila Nitra 93,90
808288 Čabalovce Medzilaborce 12,17
808300 Čabiny Medzilaborce 33,42
808318 Čabradský Vrbovok Krupina 31,34
808334 Čačín Banská Bystrica 32,66
808393 Čadca Čadca 29,14 *
808512 Horelica Čadca 27,40 *
808555 Čachtice Nové Mesto nad Váhom 110,60 *
808571 Čajkov Levice 108,26 *
808580 Čaka Levice 84,62
808598 Čakajovce Nitra 80,92
808601 Čakanovce Lučenec 35,18
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
808644 Čakany Dunajská Streda 93,74
808661 Čaklov Vranov nad Topľou 30,31
808679 Čalovec Komárno 121,57
808709 Veľký Meder Dunajská Streda 131,24
808733 Čamovce Lučenec 61,06 *
808750 Čaňa Košice - okolie 53,36
808768 Čankov Levice 80,37
808776 Čápor Nitra 67,84
808792 Čaradice Zlaté Moravce 63,30
808806 Čáry Senica 40,42
808814 Častá Pezinok 16,66
808831 Častkov Senica 24,85
808857 Častkovce Nové Mesto nad Váhom 111,66 *
808873 Čata Levice 77,61
808881 Čataj Senec 94,98
808911 Čavoj Prievidza 76,46 *
808971 Čebovce Veľký Krtíš 47,32
808997 Čečehov Michalovce 64,80
809004 Čečejovce Košice - okolie 52,05
809021 Čechy Nové Zámky 88,31
809047 Čekovce Krupina 22,06
809098 Čeľadice Nitra 119,36 *
809101 Čeľadince Topoľčany 41,02
809110 Čeláre Veľký Krtíš 28,71
809144 Čelkova Lehota Považská Bystrica 20,02
809161 Čelovce Veľký Krtíš 54,14
809187 Čelovce Prešov 25,44
809195 Čeľovce Trebišov 71,78
809217 Čemerné Vranov nad Topľou 34,28
809241 Čereňany Prievidza 25,84
809268 Čerenčany Rimavská Sobota 85,09
809276 Čerhov Trebišov 38,15
809284 Čerín Banská Bystrica 33,91
809292 Čermany Topoľčany 66,23
809314 Černík Nové Zámky 107,34
809322 Černina Humenné 32,54
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
809349 Čertižné Medzilaborce 21,26
809357 Červená Voda Sabinov 45,60 *
809365 Červeňany Veľký Krtíš 87,42 *
809381 Červenica Prešov 25,28 *
809403 Červenica pri Sabinove Sabinov 23,86
809411 Červeník Hlohovec 63,04
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 94,74


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood