Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
849031 Považský Chlmec Žilina 52,18 *
807753 Bytčica Žilina 31,32
818381 Horný Hričov Žilina 73,08 *
874876 Závodie Žilina 22,65
872377 Zástranie Žilina 23,56 *
822388 Jasenové Žilina 24,15
847356 Podhorie Žilina 24,60
806412 Brezany Žilina 23,52
867438 Nezbudská Lúčka Žilina 47,06 *
858781 Stráňavy Žilina 16,98 *
832111 Lietava Žilina 28,09
832162 Lietavská Svinná Žilina 25,65
812277 Dolný Hričov Žilina 28,86
865371 Trnové Žilina 30,16
800376 Babkov Žilina 26,47
800759 Bánová Žilina 21,41
832138 Lietavská Lúčka Žilina 31,81
845647 Paština Závada Žilina 39,56 *
852767 Rosina Žilina 26,54 *
806951 Brodno Žilina 44,37
814679 Gbeľany Žilina 82,64 *
872989 Zbyňov Žilina 25,86
848123 Poluvsie nad Rajčankou Žilina 59,23
871737 Zádubnie Žilina 46,32 *
803014 Bitarová Žilina 23,29
863041 Terchová Žilina 21,96 *
869651 Višňové Žilina 25,20
811041 Dlhé Pole Žilina 21,64 *
802336 Belá Žilina 44,34 *
814181 Fačkov Žilina 26,16
851221 Rajec Žilina 43,11
865982 Turie Žilina 16,39
809519 Čičmany Žilina 44,80
829838 Kunerad Žilina 40,41
810835 Divina Žilina 15,00 *
834319 Lutiše Žilina 19,38 *
867446 Varín Žilina 47,06 *
858838 Stránske Žilina 48,36
834581 Lysica Žilina 14,33
874604 Žilina Žilina 64,46 *
828459 Krasňany Žilina 36,95
817783 Horná Tižina Žilina 12,94 *
832146 Porúbka Žilina 50,12
861804 Šuja Žilina 38,27
845892 Peklina Žilina 12,94 *
858862 Stráža Žilina 14,15
838195 Mojšova Lúčka Žilina 48,26 *
858897 Strážov Žilina 73,08 *
838187 Mojš Žilina 75,08 *
870307 Vranie Žilina 40,82 *
817139 Hôrky Žilina 23,70
823449 Kamenná Poruba Žilina 20,64
824003 Kľače Žilina 24,17
819271 Hričovské Podhradie Žilina 19,43
874906 Žilinská Lehota Žilina 27,29
813851 Ďurčiná Žilina 28,25
811904 Dolná Tižina Žilina 18,46
858943 Strečno Žilina 29,86 *
851230 Rajecká Lesná Žilina 58,88 *

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood