Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
874931 Žirany Nitra 48,32
874949 Kňažice Zlaté Moravce 67,12
874957 Opatovce Zlaté Moravce 71,98
874965 Hoňovce Zlaté Moravce 44,02
874973 Žitavce Nitra 84,07
874981 Radiša Bánovce nad Bebravou 12,73
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 16,95
875007 Žlkovce Hlohovec 80,93
875015 Župčany Prešov 15,66
875066 Župkov Žarnovica 8,83
875163 Horný chotár Nové Zámky 73,31
875210 Čakýň Zlaté Moravce 73,28
875236 Prostredný Vadičov Kysucké Nové Mesto 66,55
875309 Košické Hámre Košice - okolie 2,39
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
875333 Valkov Stropkov 16,46
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
875384 Malý Kazimír Trebišov 62,06
875414 Ružín Košice - okolie 16,73
877689 Vieska Žiar nad Hronom 104,08 *
877891 Brody Košice I 66,12 *
877999 Jazero Košice IV 74,54 *
878049 Železiarne Košice II 56,31
879703 Valaškovce-Sever Humenné 65,18 *
879711 Malý Kýr Nové Zámky 214,56 *
879720 Nemecký Svodín Nové Zámky 109,75
881171 Nové Ťahanovce Košice I 50,38 *
881228 Grunt Košice II 51,85
881317 Skladná Košice IV 97,78 *
881406 Nižná Úvrať Košice IV 77,40 *
882003 Veľká tabuľa Nové Zámky 100,00
882011 Svätý Štefan Liptovský Mikuláš 28,07
950017 Nové Prešov 58,28 *
950025 Nový Horeš Trebišov 41,36 *
950033 Stredná hora Svidník 59,14 *
950041 Záložná Lučenec 27,82
950050 Rúbanice Skalica 15,01
950068 Primoravské lúky Skalica 37,50
950076 Záhajné Skalica 20,15
950084 Sedlište Skalica 14,99
950092 Sestrč Liptovský Mikuláš 32,26
950106 Tichá dolina Tvrdošín 40,02 *
950114 Poteho osada Dunajská Streda 216,28 *
950122 Ľubické Kúpele Kežmarok 34,98 *
950131 Ruskinovce Kežmarok 36,18 *
950149 Hniezdno Stará Ľubovňa 38,96 *
950157 Blažov Sabinov 35,50 *
950165 Dvorce Levoča 36,18 *
991911 Lešť II Zvolen 37,56 *
991929 Podjavorie II Zvolen 37,56 *
991945 Nivky Malacky 54,82 *
991953 Obora Malacky 54,82 *
991961 Šranek Malacky 54,82 *
991970 Bažantnica Malacky 54,82 *
991988 Červený Kríž Malacky 54,82 *
991996 Riadok Malacky 54,82 *
992003 Turecký vrch Malacky 54,82 *
992151 Valaškovce-Stred Humenné 65,18 *
992160 Valaškovce-Juh Humenné 65,18 *

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood