Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
816655 Kostolná Gala Dunajská Streda 140,01
825671 Vážsky klin Komárno 140,13
816680 Póšfa Dunajská Streda 140,12
856282 Slepčany Zlaté Moravce 140,21
815195 Golianovo Nitra 141,72 *
803596 Klčovany Trnava 141,80
864714 Horné Mýto Dunajská Streda 141,11
849090 Pozba Nové Zámky 142,00 *
830020 Töböréte Dunajská Streda 144,65
860620 Veselá Levice 145,83
836001 Veľká Maňa Nové Zámky 146,78 *
868213 Veľké Ludince Levice 148,10 *
813826 Mliečany Dunajská Streda 150,94
812544 Dolný Pial Levice 156,46 *
865524 Trstice Galanta 156,40 *
800295 Veľký Báb Nitra 156,54 *
852422 Rimavská Sobota Rimavská Sobota 157,12
828823 Kravany nad Dunajom Komárno 157,06 *
804096 Staré Mesto Bratislava I 158,26 *
815594 Hamuliakovo Senec 158,72 *
804274 Nivy Bratislava II 158,26 *
821501 Iža Komárno 159,38 *
859028 Strekov Nové Zámky 159,66 *
852678 Rohovce Dunajská Streda 159,71
852473 Tomášová Rimavská Sobota 160,08
802956 Bíňa Nové Zámky 160,06 *
821438 Farná Senec 161,84 *
823490 Kamenný Most Nové Zámky 162,04 *
882003 Veľká tabuľa Nové Zámky 162,90 *
863921 Dolné Topoľníky Dunajská Streda 162,94
874248 Mikula Levice 165,10 *
854352 Salka Nové Zámky 167,48 *
813265 Mikulášov dvor Nové Zámky 167,48 *
808873 Čata Levice 168,82 *
800571 Bajka Levice 168,94 *
819719 Domaša Levice 169,94 *
810142 Dedina Mládeže Komárno 169,63
866385 Látkovce Bánovce nad Bebravou 175,38 *
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
848018 Poľný Kesov Nitra 177,18 *
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
813664 Dunajská Streda Dunajská Streda 178,38 *
800287 Malý Báb Nitra 178,64 *
809772 Heď Galanta 178,38 *
859966 Svodov Levice 180,56 *
832243 Mlynský Sek Nové Zámky 181,04 *
861898 Šurany Nové Zámky 184,42 *
835994 Malá Maňa Nové Zámky 185,82 *
826804 Kostolný Sek Nové Zámky 186,08 *
814121 Veľké Dvorníky Dunajská Streda 191,02
819735 Vozokany nad Hronom Levice 193,12 *
832251 Ondrochov Nové Zámky 195,04 *
835544 Malé Kosihy Nové Zámky 202,60
830208 Kvetoslavov Dunajská Streda 205,26 *
814636 Brakoň Galanta 221,12 *
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
818364 Šuľany Dunajská Streda 221,26 *
809799 Zúgov Galanta 233,48 *

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood