Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
874931 Žirany Nitra 47,34
874949 Kňažice Zlaté Moravce 82,35
874957 Opatovce Zlaté Moravce 87,10 *
874965 Hoňovce Zlaté Moravce 48,07
874973 Žitavce Nitra 100,71
874981 Radiša Bánovce nad Bebravou 11,43
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 15,64
875007 Žlkovce Hlohovec 78,76
875015 Župčany Prešov 17,26
875066 Župkov Žarnovica 48,86 *
875163 Horný chotár Nové Zámky 96,32 *
875210 Čakýň Zlaté Moravce 81,57 * *
875236 Prostredný Vadičov Kysucké Nové Mesto 82,92
875309 Košické Hámre Košice - okolie 17,32 *
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
875333 Valkov Stropkov 16,07
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
875384 Malý Kazimír Trebišov 58,51
875414 Ružín Košice - okolie 16,12
877689 Vieska Žiar nad Hronom 104,08 *
877891 Brody Košice I 66,12 *
877999 Jazero Košice IV 74,54 *
878049 Železiarne Košice II 66,35 * *
879703 Valaškovce-Sever Humenné 65,18 *
879711 Malý Kýr Nové Zámky 66,00
879720 Nemecký Svodín Nové Zámky 103,36
881171 Nové Ťahanovce Košice I 50,38 *
881228 Grunt Košice II 49,72 * *
881317 Skladná Košice IV 97,78 *
881406 Nižná Úvrať Košice IV 77,40 *
882003 Veľká tabuľa Nové Zámky 162,90 *
882011 Svätý Štefan Liptovský Mikuláš 19,59
950017 Nové Prešov 58,28 *
950025 Nový Horeš Trebišov 50,42
950033 Stredná hora Svidník 59,14 *
950041 Záložná Lučenec 27,82
950050 Rúbanice Skalica 35,13
950068 Primoravské lúky Skalica 22,98
950076 Záhajné Skalica 24,01
950084 Sedlište Skalica 22,03
950092 Sestrč Liptovský Mikuláš 38,82 *
950106 Tichá dolina Tvrdošín 40,02 *
950114 Poteho osada Dunajská Streda 115,45
950122 Ľubické Kúpele Kežmarok 34,98 *
950131 Ruskinovce Kežmarok 36,18 *
950149 Hniezdno Stará Ľubovňa 38,96 *
950157 Blažov Sabinov 35,50 *
950165 Dvorce Levoča 85,00
991911 Lešť II Zvolen 37,56 *
991929 Podjavorie II Zvolen 37,56 *
991945 Nivky Malacky 54,82 *
991953 Obora Malacky 54,82 *
991961 Šranek Malacky 54,82 *
991970 Bažantnica Malacky 54,82 *
991988 Červený Kríž Malacky 54,82 *
991996 Riadok Malacky 54,82 *
992003 Turecký vrch Malacky 54,82 *
992151 Valaškovce-Stred Humenné 65,18 *
992160 Valaškovce-Juh Humenné 65,18 *

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood