Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
808512 Horelica Čadca 27,40 *
851027 Radôstka Čadca 36,50 *
843610 Olešná Čadca 15,91
810908 Dlhá nad Kysucou Čadca 12,94 *
866075 Turkov Čadca 44,20 *
843644 Burkov vrch Čadca 23,16 *
813630 Dunajov Čadca 81,72 *
847771 Podvysoká Čadca 62,14 *
874574 Žihárec Šaľa 51,61
828190 Kráľová nad Váhom Šaľa 125,24
811009 Dlhá nad Váhom Šaľa 122,30
863157 Tešedíkovo Šaľa 88,60
855936 Močenok Šaľa 99,34
860182 Šaľa Šaľa 124,10
869872 Vlčany Šaľa 88,15
810703 Diakovce Šaľa 104,41
839434 Neded Šaľa 76,15
854883 Šók Šaľa 108,30
817171 Horná Kráľová Šaľa 75,62
854875 Selice Šaľa 98,30
865427 Trnovec nad Váhom Šaľa 121,95
865397 Horný Jatov Šaľa 67,43
815446 Hájske Šaľa 74,61
818763 Hrabičov Žarnovica 36,58 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
850403 Psiare Žarnovica 25,35
852091 Revištské Podzámčie Žarnovica 99,04 *
819816 Hronský Beňadik Žarnovica 24,86
826189 Kopanice Žarnovica 18,50
875066 Župkov Žarnovica 9,17
811971 Dolné Hámre Žarnovica 53,76 *
862606 Tekovská Breznica Žarnovica 24,04
835102 Malá Lehota Žarnovica 14,53
841251 Nová Baňa Žarnovica 58,28 *
868248 Veľké Pole Žarnovica 13,47
806188 Brehy Žarnovica 29,60
846651 Píla Žarnovica 20,50
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
824038 Kľak Žarnovica 61,74 *
817881 Horné Hámre Žarnovica 20,93
853534 Rudno nad Hronom Žarnovica 26,95
867772 Veľká Lehota Žarnovica 17,50
870170 Voznica Žarnovica 26,52
844624 Ostrý Grúň Žarnovica 14,26
844411 Orovnica Žarnovica 29,41
877689 Vieska Žiar nad Hronom 104,08 *
830518 Ladomer Žiar nad Hronom 104,08 *
807419 Bukovina Žiar nad Hronom 18,54
819786 Hronská Dúbrava Žiar nad Hronom 13,14 *
817791 Horná Trnávka Žiar nad Hronom 15,10
822485 Jastrabá Žiar nad Hronom 11,58
831212 Lehôtka pod Brehmi Žiar nad Hronom 22,66
817830 Horná Ves Žiar nad Hronom 19,00
839868 Nevoľné Žiar nad Hronom 10,51
811921 Dolná Trnávka Žiar nad Hronom 47,66
811939 Dolná Ves Žiar nad Hronom 3,21
823996 Kľačany Žiar nad Hronom 7,98
865265 Trnavá Hora Žiar nad Hronom 12,30
829021 Kremnické Bane Žiar nad Hronom 12,94 *
855871 Sklené Teplice Žiar nad Hronom 21,04 *
850276 Prochot Žiar nad Hronom 13,36
846724 Pitelová Žiar nad Hronom 20,48
826588 Kosorín Žiar nad Hronom 76,25
858048 Stará Kremnička Žiar nad Hronom 33,00
807761 Bzenica Žiar nad Hronom 34,72
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *
833177 Lovčica Žiar nad Hronom 12,14
856045 Slaská Žiar nad Hronom 43,40 *
874515 Horné Opatovce Žiar nad Hronom 18,38
817848 Horná Ždaňa Žiar nad Hronom 33,93
826227 Kopernica Žiar nad Hronom 9,69
822124 Janova Lehota Žiar nad Hronom 26,35
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
865567 Trubín Žiar nad Hronom 17,45
811947 Dolná Ždaňa Žiar nad Hronom 73,68 *
821152 Ihráč Žiar nad Hronom 15,18
829854 Kunešov Žiar nad Hronom 8,68
834262 Lutila Žiar nad Hronom 38,24 *
828882 Kremnica Žiar nad Hronom 11,29
821942 Jalná Žiar nad Hronom 11,62
827932 Krahule Žiar nad Hronom 12,94 *
833169 Lovča Žiar nad Hronom 66,24 *
852031 Repište Žiar nad Hronom 25,22 *
849499 Prestavlky Žiar nad Hronom 24,77
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
802107 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 26,75
834033 Lúčky Žiar nad Hronom 10,66
816191 Hliník nad Hronom Žiar nad Hronom 70,70 *
859681 Svederník Žilina 13,59
862754 Teplička nad Váhom Žilina 67,24 *
839442 Nededza Žilina 55,30 *
874825 Budatín Žilina 40,08 *
827762 Kotrčiná Lúčka Žilina 38,38
834980 Malá Čierna Žilina 47,34
867667 Veľká Čierna Žilina 56,36
844837 Ovčiarsko Žilina 28,51
851256 Rajecké Teplice Žilina 68,30 *
810851 Divinka Žilina 12,94 *
826146 Konská Žilina 32,53


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood