Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
808318 Čabradský Vrbovok Krupina 32,96
808555 Čachtice Nové Mesto nad Váhom 39,61
808393 Čadca Čadca 29,14 *
819701 Čajakovo Levice 97,80
808571 Čajkov Levice 108,26 *
808580 Čaka Levice 83,39
808598 Čakajovce Nitra 81,29
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
808601 Čakanovce Lučenec 36,84
808644 Čakany Dunajská Streda 94,48
808661 Čaklov Vranov nad Topľou 24,87
875210 Čakýň Zlaté Moravce 73,56
808679 Čalovec Komárno 128,90
808733 Čamovce Lučenec 61,06 *
808768 Čankov Levice 88,68 *
808792 Čaradice Zlaté Moravce 70,22
808831 Častkov Senica 28,88
808857 Častkovce Nové Mesto nad Váhom 36,47
808814 Častá Pezinok 77,26 *
808873 Čata Levice 79,80
808881 Čataj Senec 99,17
808911 Čavoj Prievidza 76,46 *
808334 Čačín Banská Bystrica 33,23
808750 Čaňa Košice - okolie 54,09
808971 Čebovce Veľký Krtíš 47,48
809021 Čechy Nové Zámky 103,04
840581 Čechynce Nitra 107,58
809047 Čekovce Krupina 24,30
809144 Čelkova Lehota Považská Bystrica 20,02
809187 Čelovce Prešov 25,13
809161 Čelovce Veľký Krtíš 54,55
809110 Čeláre Veľký Krtíš 70,36 *
809217 Čemerné Vranov nad Topľou 38,23
815233 Čenice Rimavská Sobota 81,44 *
829978 Čenkesfa Dunajská Streda 143,30
873365 Čenkovce Dunajská Streda 84,41
816710 Čentöfa Dunajská Streda 135,81
809268 Čerenčany Rimavská Sobota 79,41
809241 Čereňany Prievidza 28,37
809276 Čerhov Trebišov 66,32 *
809292 Čermany Topoľčany 69,12
827274 Čermeľ Košice I 55,76 *
809322 Černina Humenné 38,20
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
809314 Černík Nové Zámky 120,48
809349 Čertižné Medzilaborce 24,28
809381 Červenica Prešov 25,28 *
809403 Červenica pri Sabinove Sabinov 28,55
809357 Červená Voda Sabinov 19,53
809411 Červeník Hlohovec 66,27
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 105,72
809438 Červený Kameň Ilava 7,85
809446 Červený Kláštor Kežmarok 24,82
991988 Červený Kríž Malacky 54,82 *
809365 Červeňany Veľký Krtíš 87,42 *
809284 Čerín Banská Bystrica 32,01
809462 České Brezovo Poltár 32,50
808997 Čečehov Michalovce 73,51
809004 Čečejovce Košice - okolie 51,78
817503 Čečínska Potôň Dunajská Streda 140,50
809098 Čeľadice Nitra 66,23
809101 Čeľadince Topoľčany 42,10
809195 Čeľovce Trebišov 77,63
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
809586 Čierna Lehota Rožňava 24,02 *
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 70,16 *
809616 Čierna Voda Galanta 125,34
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
809624 Čierne Čadca 19,64
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 80,15
809705 Čierne Pole Michalovce 67,69
809691 Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou 24,58
809713 Čierny Balog Brezno 11,11
809764 Čierny Brod Galanta 116,27
809811 Čierny Potok Rimavská Sobota 50,78 *
809845 Čifáre Nitra 130,32
860379 Čilistov Dunajská Streda 123,31
809853 Čiližská Radvaň Dunajská Streda 153,77
809870 Čimhová Tvrdošín 34,21
809896 Čirč Stará Ľubovňa 40,56 *
809497 Čičarovce Michalovce 51,57
809501 Čičava Vranov nad Topľou 30,39
809519 Čičmany Žilina 36,58 *
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
809942 Čoltovo Rožňava 22,57
809951 Čremošné Turčianske Teplice 15,48
809969 Čukalovce Snina 15,21
809977 Čuklasovce Bánovce nad Bebravou 40,45
867861 Čukárska Paka Dunajská Streda 115,49
809985 Čunovo Bratislava V 118,92
853178 Čučma Rožňava 7,79
808776 Čápor Nitra 73,34
808806 Čáry Senica 41,10
816647 Čéfa Dunajská Streda 131,91
809527 Číčov Komárno 141,33
809900 Číž Rimavská Sobota 58,67
810061 Ďanová Martin 48,18
810070 Ďapalovce Vranov nad Topľou 32,89
809993 Ďačov Sabinov 26,91
813125 Ďubákovo Poltár 9,48


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood