Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802409 Beladice Zlaté Moravce 47,72
820962 Malé Chrašťany Zlaté Moravce 39,31
836320 Martin nad Žitavou Zlaté Moravce 62,20
839574 Rohožnica Zlaté Moravce 113,17
836010 Mankovce Zlaté Moravce 57,28
870161 Závada Zlaté Moravce 77,75
875210 Čakýň Zlaté Moravce 73,56
874965 Hoňovce Zlaté Moravce 43,68
863122 Mlyňany Zlaté Moravce 105,65
802417 Pustý Chotár Zlaté Moravce 41,94
856274 Horné Sľažany Zlaté Moravce 75,65
873420 Prílepy Zlaté Moravce 68,57
856266 Dolné Sľažany Zlaté Moravce 67,60
874957 Opatovce Zlaté Moravce 74,34
867594 Velčice Zlaté Moravce 56,52
843091 Obyce Zlaté Moravce 33,13
862665 Tekovské Nemce Zlaté Moravce 33,70
822621 Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 27,74 *
863882 Topoľčianky Zlaté Moravce 68,79
855901 Skýcov Zlaté Moravce 36,88
873438 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 74,93
818631 Hostie Zlaté Moravce 43,79
808792 Čaradice Zlaté Moravce 70,22
818682 Hosťovce Zlaté Moravce 65,56
873519 Zlatno Zlaté Moravce 45,37
826596 Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 23,92
830496 Ladice Zlaté Moravce 56,53
833151 Lovce Zlaté Moravce 42,91
818640 Panský diel Zlaté Moravce 58,54 *
839566 Nemčiňany Zlaté Moravce 112,85
870153 Volkovce Zlaté Moravce 74,65
856282 Slepčany Zlaté Moravce 110,44
834718 Machulince Zlaté Moravce 48,62
868761 Veľké Vozokany Zlaté Moravce 108,27
839841 Nevidzany Zlaté Moravce 110,41
874949 Kňažice Zlaté Moravce 69,13
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 80,15
863149 Tesáre nad Žitavou Zlaté Moravce 93,95
874591 Žikava Zlaté Moravce 69,97
819760 Hronská Breznica Zvolen 16,28
800392 Bacúrov Zvolen 50,00
827771 Kováčová Zvolen 64,12 *
865346 Tŕnie Zvolen 17,79
867845 Veľká Lúka Zvolen 30,89
847780 Podzámčok Zvolen 50,00
856304 Rybáre Zvolen 41,23
834131 Lukavica Zvolen 33,87
866024 Turová Zvolen 21,07
807915 Bzovská Lehôtka Zvolen 43,80 *
854361 Sampor Zvolen 47,72 *
806447 Breziny Zvolen 48,49
836877 Michalková Zvolen 27,34 *
834181 Lukové Zvolen 51,90 *
865311 Budička Zvolen 19,55
828157 Kráľová Zvolen 58,08 *
831441 Lažteky Zvolen 37,56 *
831450 Podjavorie I Zvolen 37,56 *
991929 Podjavorie II Zvolen 37,56
800333 Babiná Zvolen 50,00
831468 Vidov Vrch Zvolen 37,56 *
846988 Pliešovce Zvolen 21,03
873900 Zvolenská Slatina Zvolen 31,77
873705 Zvolen Zvolen 45,26
856291 Hájniky Zvolen 48,21
854417 Sása Zvolen 48,66
871915 Zaježová Zvolen 16,38 *
844527 Ostrá Lúka Zvolen 49,04
873594 Zolná Zvolen 60,20 *
874205 Železná Breznica Zvolen 20,84 *
855391 Sielnica Zvolen 54,79
991911 Lešť II Zvolen 37,56
807125 Budča Zvolen 25,18
856088 Slatinka Zvolen 48,06 *
832057 Lieskovec Zvolen 65,12 *
813371 Dubové Zvolen 46,94
865338 Kašova Lehôtka Zvolen 14,11
873845 Môťová Zvolen 54,16 *
811190 Dobrá Niva Zvolen 50,00
831433 Lešť I Zvolen 37,56 *
843156 Očová Zvolen 40,60
871061 Vysoká nad Kysucou Čadca 25,74 *
858633 Staškov Čadca 15,73
809624 Čierne Čadca 19,64
815802 Harvelka Čadca 20,90 *
866083 Turzovka Čadca 28,68 *
828483 Krásno nad Kysucou Čadca 59,74 *
872253 Zákopčie Čadca 18,04 *
852325 Riečnica Čadca 12,94 *
872903 Zborov nad Bystricou Čadca 12,94 *
855774 Skalité Čadca 19,94
857921 Stará Bystrica Čadca 25,74 *
851388 Raková Čadca 17,91
808393 Čadca Čadca 29,14 *
824551 Klokočov Čadca 22,87
834858 Makov Čadca 20,70 *
826294 Korňa Čadca 15,46 *
844748 Oščadnica Čadca 34,32 *
841633 Nová Bystrica Čadca 20,90 *
860018 Svrčinovec Čadca 14,28
824852 Klubina Čadca 19,90 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood