Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
808318 Čabradský Vrbovok Krupina 31,34
808555 Čachtice Nové Mesto nad Váhom 110,60 *
808393 Čadca Čadca 29,14 *
819701 Čajakovo Levice 77,11
808571 Čajkov Levice 108,26 *
808580 Čaka Levice 84,62
808598 Čakajovce Nitra 80,92
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
808601 Čakanovce Lučenec 35,18
808644 Čakany Dunajská Streda 93,74
808661 Čaklov Vranov nad Topľou 30,31
875210 Čakýň Zlaté Moravce 73,28
808679 Čalovec Komárno 121,57
808733 Čamovce Lučenec 61,06 *
808768 Čankov Levice 80,37
808792 Čaradice Zlaté Moravce 63,30
808831 Častkov Senica 24,85
808857 Častkovce Nové Mesto nad Váhom 111,66 *
808814 Častá Pezinok 16,66
808873 Čata Levice 77,61
808881 Čataj Senec 94,98
808911 Čavoj Prievidza 76,46 *
808334 Čačín Banská Bystrica 32,66
808750 Čaňa Košice - okolie 53,36
808971 Čebovce Veľký Krtíš 47,32
809021 Čechy Nové Zámky 88,31
840581 Čechynce Nitra 107,54
809047 Čekovce Krupina 22,06
809144 Čelkova Lehota Považská Bystrica 20,02
809187 Čelovce Prešov 25,44
809161 Čelovce Veľký Krtíš 54,14
809110 Čeláre Veľký Krtíš 28,71
809217 Čemerné Vranov nad Topľou 34,28
815233 Čenice Rimavská Sobota 81,44 *
829978 Čenkesfa Dunajská Streda 122,04
873365 Čenkovce Dunajská Streda 68,86
816710 Čentöfa Dunajská Streda 216,28 *
809268 Čerenčany Rimavská Sobota 85,09
809241 Čereňany Prievidza 25,84
809276 Čerhov Trebišov 38,15
809292 Čermany Topoľčany 66,23
827274 Čermeľ Košice I 55,76 *
809322 Černina Humenné 32,54
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
809314 Černík Nové Zámky 107,34
809349 Čertižné Medzilaborce 21,26
809381 Červenica Prešov 25,28 *
809403 Červenica pri Sabinove Sabinov 23,86
809357 Červená Voda Sabinov 45,60 *
809411 Červeník Hlohovec 63,04
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 94,74
809438 Červený Kameň Ilava 48,52 *
809446 Červený Kláštor Kežmarok 20,28
991988 Červený Kríž Malacky 54,82 *
809365 Červeňany Veľký Krtíš 87,42 *
809284 Čerín Banská Bystrica 33,91
809462 České Brezovo Poltár 26,18
808997 Čečehov Michalovce 64,80
809004 Čečejovce Košice - okolie 52,05
817503 Čečínska Potôň Dunajská Streda 119,49
809098 Čeľadice Nitra 119,36 *
809101 Čeľadince Topoľčany 41,02
809195 Čeľovce Trebišov 71,78
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
809586 Čierna Lehota Rožňava 24,02 *
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 6,52
809616 Čierna Voda Galanta 127,39
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
809624 Čierne Čadca 20,12
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 72,42
809705 Čierne Pole Michalovce 50,78
809691 Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou 20,80
809713 Čierny Balog Brezno 10,88
809764 Čierny Brod Galanta 127,12
809811 Čierny Potok Rimavská Sobota 50,78 *
809845 Čifáre Nitra 128,39
860379 Čilistov Dunajská Streda 112,55
809853 Čiližská Radvaň Dunajská Streda 129,05
809870 Čimhová Tvrdošín 34,21
809896 Čirč Stará Ľubovňa 40,56 *
809497 Čičarovce Michalovce 43,80
809501 Čičava Vranov nad Topľou 47,26 *
809519 Čičmany Žilina 44,80
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
809942 Čoltovo Rožňava 21,86
809951 Čremošné Turčianske Teplice 14,51
809969 Čukalovce Snina 38,82 *
809977 Čuklasovce Bánovce nad Bebravou 41,09
867861 Čukárska Paka Dunajská Streda 101,24
809985 Čunovo Bratislava V 118,82
853178 Čučma Rožňava 7,77
808776 Čápor Nitra 67,84
808806 Čáry Senica 40,42
816647 Čéfa Dunajská Streda 216,28 *
809527 Číčov Komárno 122,44
809900 Číž Rimavská Sobota 51,11
810061 Ďanová Martin 48,77
810070 Ďapalovce Vranov nad Topľou 37,30 *
809993 Ďačov Sabinov 23,29
813125 Ďubákovo Poltár 7,75


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood