Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
836915 Michalovce Michalovce 103,22 *
869686 Vištuk Pezinok 103,97
850357 Prusy Bánovce nad Bebravou 103,76
826774 Moravské Kračany Dunajská Streda 103,18
823023 Kalinkovo Senec 103,13
843849 Ondrejovce Levice 104,00
812293 Dolný Chotár Galanta 104,37
840564 Mikov dvor Nitra 104,53
817520 Potônske Lúky Dunajská Streda 104,75
844942 Padáň Dunajská Streda 104,49
822671 Nová Jelka Galanta 104,46
877689 Vieska Žiar nad Hronom 104,08 *
830518 Ladomer Žiar nad Hronom 104,08 *
822094 Jánošíková Senec 104,67
839841 Nevidzany Zlaté Moravce 104,26
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
817511 Horná Potôň Dunajská Streda 105,91
803332 Svätá Mária Trebišov 105,88 *
825581 Kolárovo Komárno 105,54
835528 Malé Chlievany Bánovce nad Bebravou 105,32
802808 Bešeňov Nové Zámky 105,79
812242 Mad Dunajská Streda 106,27
824941 Kmeťovo Nové Zámky 106,99
812021 Dolné Krškany Nitra 106,67
816621 Horné Holiare Komárno 106,87
835811 Patov Senec 106,47
838551 Šoriakoš Galanta 106,08
865427 Trnovec nad Váhom Šaľa 106,69
804959 Petržalka Bratislava V 107,50
826758 Kostolné Kračany Dunajská Streda 107,36
808679 Čalovec Komárno 107,18
856541 Slovenská Nová Ves Trnava 107,02
844268 Orechová Potôň Dunajská Streda 107,82
853534 Rudno nad Hronom Žarnovica 107,54 *
867691 Veľká Dolina Nitra 107,81
800597 Baka Dunajská Streda 107,27
802093 Bardoňovo Nové Zámky 107,19
845272 Paňa Nitra 107,91
868752 Veľké Úľany Galanta 107,13
863955 Ňárad Dunajská Streda 107,65
817490 Benkova Potôň Dunajská Streda 107,83
869236 Ťapkové Piešťany 107,93
818356 Horný Bar Dunajská Streda 107,92
868990 Veľký Grob Galanta 107,74
834599 Macov Dunajská Streda 108,92
823422 Kamenín Nové Zámky 108,74
873021 Zemianska Olča Komárno 108,93
831255 Leľa Nové Zámky 108,00 *
822655 Jelenec Nitra 109,54 *
807931 Cabaj Nitra 109,48
829820 Malý Pesek Levice 109,40 *
851922 Nový Svet Senec 109,09
813834 Malé Blahovo Dunajská Streda 109,46
865486 Trstená na Ostrove Dunajská Streda 109,77
802476 Bellova Ves Dunajská Streda 109,36
869945 Vlky Senec 109,33
861162 Štefanovičová Nitra 109,16
863912 Topoľnica Galanta 109,87 * *
840653 Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 109,76
842320 Nové Zámky Nové Zámky 109,36
868132 Veľké Kosihy Komárno 109,40
823384 Kameničná Komárno 109,19
800678 Banka Piešťany 109,46 *
802301 Belá Nové Zámky 110,86 *
800163 Alekšince Nitra 110,73
843946 Opatovský Sokolec Dunajská Streda 110,75
817503 Čečínska Potôň Dunajská Streda 110,96
826740 Amadeho Kračany Dunajská Streda 110,26
861545 Nána Nové Zámky 110,48
818178 Horné Saliby Galanta 110,49
847585 Podlužany Bánovce nad Bebravou 110,49
860760 Malé Šenkvice Pezinok 110,60 *
874337 Žemliare Levice 110,73
822256 Jarovce Bratislava V 111,39
822914 Jurová Dunajská Streda 111,52
866709 Váhovce Galanta 111,13
865656 Turá Levice 111,62
835382 Málaš Levice 111,79
836494 Medvecké Levice 111,56
803359 Bodza Komárno 111,34
855961 Sládkovičovo Galanta 111,66
819808 Hronské Kosihy Levice 111,73
861014 Šoporňa Galanta 112,32
872997 Zeleneč Trnava 112,60
836508 Medveďov Dunajská Streda 112,61
809527 Číčov Komárno 112,25
820547 Bočiar Košice - okolie 112,66 *
860581 Šarkan Nové Zámky 112,26 *
812129 Dolné Saliby Galanta 112,48
834238 Lula Levice 112,06 *
833258 Ľubá Nové Zámky 112,92 *
843300 Okoč Dunajská Streda 112,12
836354 Martovce Komárno 112,19
840319 Zobor Nitra 112,14
862274 Veľké Šúrovce I Trnava 112,96
828301 Lesné Kračany Dunajská Streda 113,72
809764 Čierny Brod Galanta 113,75
841838 Nová Lipnica Senec 113,30
822892 Neštich Pezinok 113,32 *
822884 Svätý Jur Pezinok 113,32 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood