Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
870811 Vydrná Púchov 3,58
870820 Vydrník Poprad 27,99
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
870862 Východná Liptovský Mikuláš 31,80
870871 Výrava Medzilaborce 75,00
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,46
870901 Vysoká Banská Štiavnica 44,94 *
870919 Vysoká Sabinov 6,63
871061 Vysoká nad Kysucou Čadca 13,55
871117 Vysoká nad Uhom Michalovce 49,64
871133 Vysoká pri Morave Malacky 49,83
871141 Vyškovce Stropkov 26,78
871168 Vyškovce nad Ipľom Levice 71,11
871184 Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 40,48 *
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 33,55
871206 Vyšná Jablonka Humenné 32,78 *
871214 Vyšná Jedľová Svidník 41,96
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 35,65
871249 Vyšná Olšava Stropkov 23,12
871257 Vyšná Pisaná Svidník 20,42
871265 Vyšná Pokoradz Rimavská Sobota 82,35
871273 Vyšná Polianka Bardejov 13,60
871290 Vyšná Rybnica Sobrance 31,22
871303 Vyšná Sitnica Humenné 25,89
871311 Vyšná Slaná Rožňava 17,15
871346 Vyšná Šebastová Prešov 21,43
871354 Vyšná Šuňava Poprad 11,16
871362 Vyšná Voľa Bardejov 11,89
871371 Vyšné Ladičkovce Humenné 54,16 *
871389 Vyšné nad Hronom Levice 98,49
871401 Vyšné Nemecké Sobrance 37,62
871419 Vyšné Raslavice Bardejov 16,59
871427 Vyšné Remety Sobrance 28,73
871435 Vyšné Repaše Levoča 21,56 *
871451 Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 23,56 *
871460 Gregorovce Rimavská Sobota 34,02
871478 Vyšné Valice Rimavská Sobota 35,48
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 44,86 *
871494 Maškovce Humenné 47,12 *
871508 Vyšný Hrušov Humenné 21,64
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 14,72 *
871524 Vyšný Komárnik Svidník 23,37
871532 Vyšný Kručov Bardejov 18,73
871541 Vyšný Kubín Dolný Kubín 23,22 *
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 50,84
871575 Vyšný Mirošov Svidník 19,80
871583 Vyšný Orlík Svidník 45,00
871591 Vyšný Skálnik Rimavská Sobota 46,19
871605 Vyšný Slavkov Levoča 17,46 *
871613 Vyšný Tvarožec Bardejov 12,41
871621 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 27,12
871648 Zábiedovo Tvrdošín 15,26 *
871664 Záblatie Trenčín 23,56
871672 Záborie Martin 17,23
871681 Záborské Prešov 71,96 *
871699 Dvorníky Košice - okolie 39,24
871702 Včeláre Košice - okolie 34,25
871711 Zádiel Košice - okolie 24,64
871729 Zádor Rimavská Sobota 40,22
871737 Zádubnie Žilina 46,32 *
871745 Záhor Sobrance 46,45
871770 Záhorce Veľký Krtíš 73,46
871788 Záhorie Malacky 54,82 *
871796 Záhorská Bystrica Bratislava IV 85,87
871800 Bystrická hora Malacky 47,25
871818 Hrubé lúky Malacky 119,76 *
871826 Záhorská Ves Malacky 91,53
871834 Záhradné Prešov 23,63
871851 Zacharovce Rimavská Sobota 87,30 *
871915 Zaježová Zvolen 16,38 *
871940 Zákamenné Námestovo 14,99
872253 Zákopčie Čadca 18,04 *
872261 Zalaba Levice 67,50
872270 Zálesie Senec 91,80
872296 Zálesie Kežmarok 12,94 *
872300 Zamarovce Trenčín 20,06
872326 Zámutov Vranov nad Topľou 18,81
872342 Záriečie Púchov 6,61
872369 Záskalie Považská Bystrica 55,82 *
872377 Zástranie Žilina 23,56 *
872393 Zatín Trebišov 36,84
872407 Záturčie Martin 9,76
872423 Závada Topoľčany 28,98
872431 Trenčianska Závada Trenčín 29,58
872440 Závada Veľký Krtíš 36,51
872458 Závada Levoča 24,03
872466 Závada Humenné 31,12 *
872482 Závada pod Čiernym vrchom Bánovce nad Bebravou 3,77
872491 Závadka Humenné 16,02
872504 Závadka Michalovce 38,84
872512 Závadka Prešov 30,00 *
872547 Závadka Gelnica 21,33
872563 Závadka nad Hronom Brezno 11,30
872580 Zavar Trnava 96,12
872598 Orechové Trenčín 56,76 *
872601 Istebník Trenčín 32,00
872644 Závažná Poruba Liptovský Mikuláš 11,70
872679 Závod Malacky 55,18
872806 Zázrivá Dolný Kubín 10,38


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood