Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
873004 Zemianska Dedina Tvrdošín 11,24
873021 Zemianska Olča Komárno 109,34
873039 Zemianska Závada Považská Bystrica 32,32 *
833274 Zemianska Ľubeľa Liptovský Mikuláš 29,89
873055 Zemianske Kostoľany Prievidza 51,57
873063 Zemianske Lieskové Trenčín 31,06
873080 Zemianske Podhradie Nové Mesto nad Váhom 35,84 *
873098 Zemianske Sady Galanta 81,87
862282 Zemianske Šúrovce Trnava 164,56 *
873101 Zemiansky Kvašov Považská Bystrica 35,00
873136 Zemiansky Vrbovok Krupina 28,87
873152 Zemné Nové Zámky 173,00 *
873161 Zemplín Trebišov 43,37
873217 Zemplínska Teplica Trebišov 59,67
873209 Zemplínska Široká Michalovce 51,73
873241 Zemplínske Hradište Trebišov 79,00 *
873225 Zemplínske Hámre Snina 49,26 *
873250 Zemplínske Jastrabie Trebišov 73,34
826201 Zemplínske Kopčany Michalovce 47,12
873268 Zemplínsky Branč Trebišov 99,24 *
873195 Zemplínsky Klečenov Trebišov 56,22
873519 Zlatno Zlaté Moravce 33,11
809489 Zlatno Poltár 72,68 *
873462 Zlatná na Ostrove Komárno 123,99
873471 Zlatník Vranov nad Topľou 19,91
873501 Zlatníky Bánovce nad Bebravou 24,88
873551 Zlatovce Trenčín 24,74
873284 Zlatá Baňa Prešov 36,64 *
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
873349 Zlaté Bardejov 14,00
873438 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 68,92
873578 Zliechov Ilava 24,68 *
840319 Zobor Nitra 84,96 *
873586 Zohor Malacky 54,10
873594 Zolná Zvolen 36,86
873608 Zombor Veľký Krtíš 24,87
865966 Zonc Senec 87,70
873659 Zuberec Tvrdošín 10,09
873675 Zubné Humenné 57,94 *
873683 Zubrohlava Námestovo 24,14
873641 Zubák Púchov 8,23
873691 Zvala Snina 22,10
873705 Zvolen Zvolen 41,20
873900 Zvolenská Slatina Zvolen 28,63
873918 Zvončín Trnava 79,42
871648 Zábiedovo Tvrdošín 6,29
871664 Záblatie Trenčín 23,65
871672 Záborie Martin 17,23
871681 Záborské Prešov 71,96 *
844152 Zábrež Dolný Kubín 30,00
871711 Zádiel Košice - okolie 24,87
871729 Zádor Rimavská Sobota 43,17
871737 Zádubnie Žilina 46,32 *
950076 Záhajné Skalica 20,15
871745 Záhor Sobrance 41,65
871770 Záhorce Veľký Krtíš 77,01
871788 Záhorie Malacky 54,82 *
871796 Záhorská Bystrica Bratislava IV 89,09
871826 Záhorská Ves Malacky 77,78
871834 Záhradné Prešov 25,00
871940 Zákamenné Námestovo 14,79
872253 Zákopčie Čadca 18,04 *
868159 Zákostoľany Piešťany 83,81
872296 Zálesie Kežmarok 12,94 *
872270 Zálesie Senec 86,16
854298 Zálesie Sabinov 20,70 *
950041 Záložná Lučenec 27,82
872326 Zámutov Vranov nad Topľou 19,71
872342 Záriečie Púchov 7,65
812404 Záskalie Dolný Kubín 26,02
872369 Záskalie Považská Bystrica 55,82 *
872377 Zástranie Žilina 23,56 *
872407 Záturčie Martin 62,92 *
872423 Závada Topoľčany 28,98
872440 Závada Veľký Krtíš 40,00
872466 Závada Humenné 31,12 *
870161 Závada Zlaté Moravce 70,00
872458 Závada Levoča 26,20
872482 Závada pod Čiernym vrchom Bánovce nad Bebravou 4,69
872547 Závadka Gelnica 16,12 *
872512 Závadka Prešov 30,00 *
872491 Závadka Humenné 42,06
872504 Závadka Michalovce 40,68
872563 Závadka nad Hronom Brezno 10,45
872644 Závažná Poruba Liptovský Mikuláš 21,75
872679 Závod Malacky 53,88
874876 Závodie Žilina 22,65
872806 Zázrivá Dolný Kubín 7,25
809799 Zúgov Galanta 233,48 *
800015 Ábelová Lučenec 14,58
866245 Úbrež Sobrance 24,70
866318 Údol Stará Ľubovňa 22,69
866342 Úhorná Gelnica 37,36 *
866415 Újazd Trenčín 14,25
873187 Úpor Trebišov 101,04 *
866563 Ústie nad Priehradou Tvrdošín 7,46
866431 Úľany nad Žitavou Nové Zámky 100,16
808253 Čab Nitra 92,19
808288 Čabalovce Medzilaborce 12,17
808300 Čabiny Medzilaborce 33,42


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood