Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800406 Báč Dunajská Streda 96,23
830623 Malý Lapáš Nitra 96,38 *
862703 Telince Nitra 96,34
855251 Sereď Galanta 96,48 * *
875163 Horný chotár Nové Zámky 96,32 *
834408 Lužianky Nitra 97,91
820407 Hurbanova Ves Senec 97,98
818437 Horný Pial Levice 97,36
803588 Boleráz Trnava 97,93
847577 Podlužany Levice 97,88
841722 Tekovská Nová Ves Levice 97,97
803499 Malé Dvorany Topoľčany 97,18 *
859940 Maďarský Svodín Nové Zámky 97,39
821128 Igram Senec 97,58
881317 Skladná Košice IV 97,78 *
822965 Kajal Galanta 97,48 * *
857238 Sokolce-Turi Komárno 97,90
830011 Pódafa Dunajská Streda 97,56
803383 Bohatá Komárno 97,57
851931 Reca Senec 97,54
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
860131 Železné Revúca 98,04 *
841901 Nová Stráž Komárno 98,45
860379 Čilistov Dunajská Streda 98,02
870188 Vozokany Galanta 98,34
820881 Chotín Komárno 98,79
854913 Semerovo Nové Zámky 98,42
834068 Vajka nad Žitavou Nitra 98,30
871389 Vyšné nad Hronom Levice 98,49
840734 Nitriansky Hrádok Nové Zámky 98,65
867853 Veľká Mača Galanta 98,39
809802 Ostrov Galanta 99,71
829811 Kukučínov Levice 99,91
800732 Malá Kesa Nové Zámky 99,52
822507 Jastrabie pri Michalovciach Michalovce 99,78 *
868931 Dolný Ďur Levice 99,07
852091 Revištské Podzámčie Žarnovica 99,04 *
822868 Jur nad Hronom Levice 99,40
866431 Úľany nad Žitavou Nové Zámky 99,88
804045 Branovo Nové Zámky 99,67
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
852813 Rovinka Senec 99,04
826634 Kostolná pri Dunaji Senec 99,47
842265 Nové Osady Galanta 99,99
838225 Mojzesovo Nové Zámky 99,83
826642 Malý Šúr Senec 100,00
822078 Horné Janíky Dunajská Streda 100,31
819867 Hrubý Šúr Senec 100,14
837725 Mliečno Dunajská Streda 100,87
831123 Sása Dunajská Streda 100,71
865290 Trnávka Dunajská Streda 100,58
841706 Opatová Levice 100,47
860123 Tornaľa Revúca 100,76 *
837156 Vrbovec Michalovce 100,64 *
814148 Dvory nad Žitavou Nové Zámky 100,77
838179 Mojmírovce Nitra 100,68
811009 Dlhá nad Váhom Šaľa 100,67 * *
873152 Zemné Nové Zámky 100,11
874973 Žitavce Nitra 100,71
816612 Dolné Holiare Komárno 100,84
804037 Veľká Ves Nitra 100,08
834076 Ludanice Topoľčany 100,55
858498 Starňa Revúca 101,44 *
830496 Ladice Zlaté Moravce 101,04 *
811777 Dolná Streda Galanta 101,21
814156 Dyčka Nitra 101,36
827720 Košúty Galanta 101,76
840378 Chrenová Nitra 101,07
835676 Malé Ripňany Topoľčany 101,27
822663 Jelka Galanta 101,96
841943 Nová Ves nad Žitavou Nitra 101,49
800481 Báhoň Pezinok 101,19
833649 Veľká Lúč Dunajská Streda 101,84
858501 Starý Hrádok Levice 101,31
860387 Šamorín Dunajská Streda 101,51
817007 Horenice Púchov 101,70 *
813222 Dubnička Bánovce nad Bebravou 101,78
813249 Dubník Nové Zámky 101,29
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 101,82 *
869961 Voderady Trnava 101,61
845027 Palárikovo Nové Zámky 102,71
840599 Malý Cetín Nitra 102,06
842036 Nové Košariská Senec 102,16
815209 Gondovo Levice 102,03
837628 Miloslavov Senec 102,60
821306 Ipeľské Úľany Levice 102,80
849707 Pribeta Komárno 102,31
851078 Radošina Topoľčany 102,02
840581 Čechynce Nitra 102,11
807036 Bruty Nové Zámky 102,40
845698 Pavlice Trnava 102,90
800724 Bánov Nové Zámky 102,84
826103 Komoča Nové Zámky 102,79
868035 Veľké Janíkovce Nitra 103,15
854875 Selice Šaľa 103,98
829986 Heďbeneéte Dunajská Streda 103,45
879720 Nemecký Svodín Nové Zámky 103,36
867870 Malá Paka Dunajská Streda 103,86
825883 Komárno Komárno 103,80
837709 Bučuháza Dunajská Streda 103,87


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood