Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
870633 Vrícko Martin 39,82
870650 Vrútky Martin 19,30
870641 Vršatské Podhradie Ilava 10,86
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 37,04
870790 Vydrany Dunajská Streda 159,65
836630 Vydraň Medzilaborce 16,15
870811 Vydrná Púchov 4,42
870820 Vydrník Poprad 42,34 *
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
870919 Vysoká Sabinov 8,02
870901 Vysoká Banská Štiavnica 44,94 *
871061 Vysoká nad Kysucou Čadca 25,74 *
871117 Vysoká nad Uhom Michalovce 74,24
871133 Vysoká pri Morave Malacky 55,96
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,72
840696 Vyšehradné Prievidza 6,29
871141 Vyškovce Stropkov 29,21
871168 Vyškovce nad Ipľom Levice 97,98 *
871184 Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 40,48 *
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 38,35
871206 Vyšná Jablonka Humenné 32,78 *
871214 Vyšná Jedľová Svidník 71,21
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 38,82
871249 Vyšná Olšava Stropkov 23,05
871257 Vyšná Pisaná Svidník 18,64
871265 Vyšná Pokoradz Rimavská Sobota 93,38
871273 Vyšná Polianka Bardejov 13,60
871290 Vyšná Rybnica Sobrance 38,35
871303 Vyšná Sitnica Humenné 26,77
871311 Vyšná Slaná Rožňava 16,56
871362 Vyšná Voľa Bardejov 12,29
871346 Vyšná Šebastová Prešov 22,17
871354 Vyšná Šuňava Poprad 31,32 *
871371 Vyšné Ladičkovce Humenné 31,90
871401 Vyšné Nemecké Sobrance 74,82 *
827088 Vyšné Opátske Košice IV 77,40 *
871419 Vyšné Raslavice Bardejov 19,14
871427 Vyšné Remety Sobrance 28,67
871435 Vyšné Repaše Levoča 35,42
871451 Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 23,56 *
856681 Vyšné Slovinky Spišská Nová Ves 49,32 *
871478 Vyšné Valice Rimavská Sobota 44,96
871389 Vyšné nad Hronom Levice 134,41
868892 Vyšný Blh Rimavská Sobota 49,82
865800 Vyšný Hrabovec Stropkov 20,50
871508 Vyšný Hrušov Humenné 19,58
853747 Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 30,15
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 14,72 *
871524 Vyšný Komárnik Svidník 27,99
871532 Vyšný Kručov Bardejov 18,74
871541 Vyšný Kubín Dolný Kubín 23,22 *
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 50,23
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 30,26
871575 Vyšný Mirošov Svidník 22,94
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 45,28
871583 Vyšný Orlík Svidník 44,96
871591 Vyšný Skálnik Rimavská Sobota 56,16 *
871605 Vyšný Slavkov Levoča 25,00
871613 Vyšný Tvarožec Bardejov 12,77
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 39,14
871621 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 94,60 *
866709 Váhovce Galanta 141,46
867365 Vápeník Svidník 64,07
825671 Vážsky klin Komárno 138,94
857360 Véč Trebišov 84,76 *
869350 Vígľaš Detva 27,63
869431 Vígľašská Huta-Kalinka Detva 25,04
869759 Vítkovce Spišská Nová Ves 34,81
869724 Víťaz Prešov 12,58
869732 Víťazovce Humenné 46,32 *
870765 Výborná Kežmarok 47,50
870862 Východná Liptovský Mikuláš 31,42
870871 Výrava Medzilaborce 31,05
819841 Výčapky Nitra 91,80
870781 Výčapy-Opatovce Nitra 114,37
867543 Včelince Rimavská Sobota 58,96
871702 Včeláre Košice - okolie 36,92
871851 Zacharovce Rimavská Sobota 87,30 *
871915 Zaježová Zvolen 16,38 *
872261 Zalaba Levice 67,12
868779 Zalužice Michalovce 72,29
872300 Zamarovce Trenčín 52,30 *
872393 Zatín Trebišov 40,42
872580 Zavar Trnava 96,26
872831 Zbehy Nitra 72,89
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
872849 Zboj Snina 9,56
872857 Zbojné Medzilaborce 20,23
872873 Zbora Púchov 12,70
872881 Zborov Bardejov 17,30
872903 Zborov nad Bystricou Čadca 12,94 *
872946 Zbudská Belá Medzilaborce 35,59
872954 Zbudské Dlhé Humenné 48,46 *
872962 Zbudský Rokytov Humenné 26,95
872971 Zbudza Michalovce 40,39
872989 Zbyňov Žilina 27,63
854344 Zdoba Košice - okolie 50,47
872997 Zeleneč Trnava 120,62
848107 Zelené Poltár 40,17


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood