Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
867357 Vaňovka Námestovo 31,26 *
867365 Vápeník Svidník 35,17
867373 Varadka Bardejov 13,60
867381 Varechovce Stropkov 19,96
867411 Varhaňovce Prešov 24,53
867438 Nezbudská Lúčka Žilina 47,06 *
867446 Varín Žilina 47,06 *
867462 Varov Šúr Trnava 103,82
867471 Vasiľov Námestovo 33,55
867489 Vavrečka Námestovo 36,96
867497 Vavrinec Vranov nad Topľou 37,36 *
867501 Vavrišovo Liptovský Mikuláš 14,10
867527 Važec Liptovský Mikuláš 10,98
867543 Včelince Rimavská Sobota 51,73
867551 Večelkov Rimavská Sobota 38,70
867578 Vechec Vranov nad Topľou 31,74
867586 Veľaty Trebišov 65,62
867594 Velčice Zlaté Moravce 56,36
867608 Revišné Dolný Kubín 18,15
867616 Veličná Dolný Kubín 20,15
867632 Veľká nad Ipľom Lučenec 65,26 *
867641 Veľká Čalomija Veľký Krtíš 72,73
867659 Veľká Čausa Prievidza 12,53
867667 Veľká Čierna Žilina 49,23
867691 Veľká Dolina Nitra 110,36
867705 Veľká Franková Kežmarok 9,30
867713 Veľká Hradná Trenčín 12,80
867748 Veľká Ida Košice - okolie 45,79
867772 Veľká Lehota Žarnovica 15,71
867781 Veľká Lehôtka Prievidza 13,93
867799 Veľká Lesná Stará Ľubovňa 21,30 *
867811 Veľká Lodina Košice - okolie 67,70 *
867837 Veľká Lomnica Kežmarok 44,67
867845 Veľká Lúka Zvolen 38,06
867853 Veľká Mača Galanta 104,26
867861 Čukárska Paka Dunajská Streda 101,24
867870 Malá Paka Dunajská Streda 93,88
867888 Veľká Paka Dunajská Streda 106,39
867896 Veľká Poľana Snina 52,76 *
867900 Veľká Ves Poltár 52,13
867918 Veľká Ves nad Ipľom Veľký Krtíš 66,98
867926 Veľké Bedzany Topoľčany 82,44 *
867934 Veľké Bielice Partizánske 63,04
867942 Veľké Bierovce Trenčín 52,59
867951 Veľké Blahovo Dunajská Streda 121,45
867969 Veľké Borové Liptovský Mikuláš 14,04
867977 Veľké Dravce Lučenec 56,67
867985 Veľké Dvorany Topoľčany 59,20
867993 Veľké Hoste Bánovce nad Bebravou 54,59
868001 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou 61,91
868019 Veľké Chyndice Nitra 95,92
868035 Veľké Janíkovce Nitra 105,91
868043 Veľké Kapušany Michalovce 51,96
868132 Veľké Kosihy Komárno 114,53
868141 Veľké Kostoľany Piešťany 67,19
868159 Zákostoľany Piešťany 83,81
868167 Veľké Košecké Podhradie Ilava 22,57
868175 Veľké Kozmálovce Levice 89,25
868183 Veľké Kršteňany Partizánske 39,06
868191 Veľké Leváre Malacky 71,61
868205 Veľké Lovce Nové Zámky 101,19
868213 Veľké Ludince Levice 148,10 *
868221 Veľké Orvište Piešťany 76,29
868230 Veľké Ozorovce Trebišov 66,13
868248 Veľké Pole Žarnovica 11,04
868256 Veľké Raškovce Michalovce 46,99
868272 Veľké Revištia Sobrance 31,10
868299 Veľké Ripňany Topoľčany 86,96 *
868540 Veľké Rovné Bytča 44,20 *
868582 Veľké Slemence Michalovce 30,40
868591 Veľké Stankovce Trenčín 17,41
868612 Veľké Straciny Veľký Krtíš 42,83
868639 Malé Teriakovce Rimavská Sobota 59,93
868647 Nižný Skálnik Rimavská Sobota 54,40
868663 Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 55,55
868671 Vrbovce nad Rimavou Rimavská Sobota 61,08
868698 Veľké Trakany Trebišov 99,98 *
868701 Dolné Turovce Levice 64,80
868710 Stredné Turovce Levice 61,54
868744 Veľké Uherce Partizánske 52,02
868752 Veľké Úľany Galanta 115,57
868761 Veľké Vozokany Zlaté Moravce 96,90
868779 Zalužice Michalovce 93,06 *
868787 Veľké Zálužie Nitra 92,40
868833 Veľké Zlievce Veľký Krtíš 39,76
868841 Veľkrop Stropkov 22,07
868850 Malý Biel Senec 83,20
868868 Veľký Biel Senec 82,66
868892 Vyšný Blh Rimavská Sobota 53,97
868906 Nižný Blh Rimavská Sobota 48,11
868914 Veľký Cetín Nitra 96,17
868922 Veľký Čepčín Turčianske Teplice 22,16
868931 Dolný Ďur Levice 98,54
868949 Horný Ďur Levice 90,21
868965 Rohožnica Levice 91,94
868973 Veľký Folkmar Gelnica 18,38 *
868990 Veľký Grob Galanta 102,26
869007 Veľký Horeš Trebišov 55,10 *
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
869023 Ješkova Ves Partizánske 32,23


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood