Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
844276 Blatná lúka Dunajská Streda 89,71
855596 Skačany Partizánske 89,72
873390 Rastice Dunajská Streda 89,61
808644 Čakany Dunajská Streda 89,35
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
859630 Svätoplukovo Nitra 89,21
831646 Levice Levice 89,03
855936 Močenok Šaľa 89,49 * *
870021 Vojka nad Dunajom Dunajská Streda 90,00
828262 Etreho Kračany Dunajská Streda 90,99
810240 Demandice Levice 90,32
864404 Trenčianske Bohuslavice Nové Mesto nad Váhom 90,86
811769 Dolná Seč Levice 90,49
865958 Tureň Senec 90,39
862584 Tehla Levice 90,30
838721 Mudroňovo Komárno 90,93
820971 Veľké Chrašťany Zlaté Moravce 90,38
869511 Dolný Vinodol Nitra 90,98
818607 Hoste Galanta 90,70
842044 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 90,76
826782 Pinkove Kračany Dunajská Streda 91,95
815705 Haniska Prešov 91,60 *
868914 Veľký Cetín Nitra 91,75
871826 Záhorská Ves Malacky 91,53
810720 Diviacka Nová Ves Prievidza 91,59
807281 Budulov Košice - okolie 91,80 *
835722 Malé Vozokany Zlaté Moravce 91,66 * *
821802 Dunajský Klátov Dunajská Streda 91,72
822230 Jarná Trnava 91,94
872270 Zálesie Senec 91,80
861791 Štvrtok na Ostrove Dunajská Streda 91,74
808253 Čab Nitra 91,91
808270 Sila Nitra 91,46
838152 Mochovce Levice 91,33
813338 Horné Dubovany Piešťany 92,17
868949 Horný Ďur Levice 92,43
808881 Čataj Senec 92,27
812137 Dolné Semerovce Levice 92,40 *
819476 Hrnčiarovce Trnava 92,02
840700 Nitrianske Rudno Prievidza 92,08 *
806005 Lamač Bratislava IV 92,74 *
819794 Hronské Kľačany Levice 92,39
840165 Párovské Háje Nitra 92,70
800635 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 92,22
869619 Visolaje Púchov 92,94 *
868965 Rohožnica Levice 92,25
802212 Bátorová Veľký Krtíš 92,20 *
845248 Sap Dunajská Streda 92,75
854158 Rybník Levice 93,91
822515 Jatov Nové Zámky 93,18
803693 Borinka Malacky 93,80 *
868779 Zalužice Michalovce 93,06 *
839817 Nesvady Komárno 93,51
853704 Ruskovce Bánovce nad Bebravou 93,92 *
863491 Tomášov Senec 93,90
822728 Jelšovce Nitra 93,75
834114 Lukáčovce Nitra 93,30
870781 Výčapy-Opatovce Nitra 93,95
844284 Vieska Dunajská Streda 93,58
817571 Horná Seč Levice 93,48
824054 Klasov Nitra 93,31
808130 Cífer Trnava 93,19
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
841960 Nová Vieska Nové Zámky 94,11
828289 Kľučiarove Kračany Dunajská Streda 94,08
850322 Prša Lučenec 94,60 *
867861 Čukárska Paka Dunajská Streda 94,87
820571 Hviezdoslavov Dunajská Streda 94,00 *
860182 Šaľa Šaľa 94,16 * *
826766 Kynceľove Kračany Dunajská Streda 94,82
810703 Diakovce Šaľa 94,28 * *
844926 Pác Trnava 94,92
833631 Malá Lúč Dunajská Streda 94,51
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 94,03 * *
854450 Sazdice Levice 94,00 *
854964 Senec Senec 94,48
823554 Kaplna Senec 94,27
811963 Dolné Dubové Trnava 95,97
868205 Veľké Lovce Nové Zámky 95,77
828190 Kráľová nad Váhom Šaľa 95,14 * *
803367 Bodzianske Lúky Komárno 95,44
819832 Suľany Nitra 95,13
839141 Mýtne Ludany Levice 95,35
818330 Bodíky Dunajská Streda 95,07
822680 Ereč Galanta 95,81
803031 Blatná na Ostrove Dunajská Streda 95,19
843482 Oľdza Dunajská Streda 95,97
834050 Martinová Nitra 95,64
840076 Horné Krškany Nitra 96,17
862266 Valtov Šúr Trnava 96,79
868019 Veľké Chyndice Nitra 96,93
822051 Búštelek Dunajská Streda 96,39
809314 Černík Nové Zámky 96,86
841749 Nová Ves pri Dunaji Senec 96,11
862461 Tajná Nitra 96,05
872580 Zavar Trnava 96,12
827878 Kozelník Banská Štiavnica 96,18 *
838543 Mostová Galanta 96,92
863459 Tomášikovo Galanta 96,78
823112 Kalná Levice 96,82


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood