Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
836664 Melčice Trenčín 33,91
873551 Zlatovce Trenčín 110,60 *
845990 Petrova Lehota Trenčín 12,94 *
829722 Kubrá Trenčín 34,45
864668 Trenčianske Biskupice Trenčín 47,43
839663 Bošianska Neporadza Trenčín 42,68
872431 Trenčianska Závada Trenčín 32,16
839671 Rožňová Neporadza Trenčín 43,96
817856 Horňany Trenčín 55,58
829731 Kubrica Trenčín 91,54 *
824879 Kľúčové Trenčín 42,99
811173 Dobrá Trenčín 33,87
852929 Rozvadze Trenčín 12,68
864421 Trenčianske Mitice Trenčín 54,52
843865 Opatová Trenčín 34,39
867942 Veľké Bierovce Trenčín 52,48
838608 Dolné Motešice Trenčín 32,63
866415 Újazd Trenčín 16,33
845957 Peťovka Trenčín 12,94 *
843873 Opatovce Trenčín 64,50
821471 Ivanovce Trenčín 48,21
855782 Skalská Nová Ves Trenčín 10,37
872598 Orechové Trenčín 56,76 *
872300 Zamarovce Trenčín 52,30 *
826669 Kostolná-Záriečie Trenčín 36,09
803201 Bobotská Lehota Trenčín 61,20
864391 Trenčianska Turná Trenčín 30,83
861782 Štvrtok Trenčín 43,09
864528 Trenčín Trenčín 36,36
873527 Hanzlíková Trenčín 73,28 *
815586 Hámre Trenčín 33,34
835684 Malé Stankovce Trenčín 15,01
818861 Hrabovka Trenčín 55,88 *
854735 Sedličná Trenčín 95,06 *
869881 Vlčkovce Trnava 135,15
872997 Zeleneč Trnava 120,62
823643 Kátlovce Trnava 80,96
803421 Bohdanovce nad Trnavou Trnava 77,02
829218 Križovany nad Dudváhom Trnava 127,86
860735 Šelpice Trnava 70,73
811963 Dolné Dubové Trnava 99,92
827690 Košolná Trnava 71,19
817180 Horná Krupá Trnava 67,95
810878 Dlhá Trnava 49,66
822230 Jarná Trnava 93,32
864790 Trnava Trnava 122,37
839256 Naháč Trnava 53,00
811220 Dobrá Voda Trnava 59,28 *
865559 Trstín Trnava 72,52
811548 Dolná Krupá Trnava 83,07
856771 Smolenice Trnava 59,62
807303 Buková Trnava 13,88
833142 Lošonec Trnava 41,95
808130 Cífer Trnava 102,15
861049 Špačince Trnava 110,16
818097 Horné Orešany Trnava 95,37
810223 Dechtice Trnava 48,61
856541 Slovenská Nová Ves Trnava 99,30
834726 Majcichov Trnava 132,49
803588 Boleráz Trnava 109,80
812099 Dolné Orešany Trnava 63,26 *
807109 Bučany Trnava 77,20
819476 Hrnčiarovce Trnava 96,66
835960 Malženice Trnava 89,02
853798 Ružindol Trnava 67,84
859435 Suchá nad Parnou Trnava 82,23
869961 Voderady Trnava 101,14
872580 Zavar Trnava 96,26
822400 Bohunice Trnava 73,67
862282 Zemianske Šúrovce Trnava 164,56 *
838071 Modranka Trnava 127,69
844926 Pác Trnava 96,60
873918 Zvončín Trnava 78,14
802972 Bíňovce Trnava 78,18
845698 Pavlice Trnava 182,30 *
822418 Jaslovce Trnava 79,00
851116 Radošovce Trnava 77,28
817872 Horné Dubové Trnava 74,61
803596 Klčovany Trnava 105,67
806251 Veľké Brestovany Trnava 87,38
833185 Dolné Lovčice Trnava 83,72
803740 Borová Trnava 52,22
833193 Horné Lovčice Trnava 81,50
862274 Veľké Šúrovce I Trnava 108,77
802921 Biely Kostol Trnava 190,86 *
844977 Paderovce Trnava 78,53
862266 Valtov Šúr Trnava 109,47
867462 Varov Šúr Trnava 104,70
862291 Veľké Šúrovce II Trnava 98,96
856789 Smolenická Nová Ves Trnava 46,40
806242 Malé Brestovany Trnava 82,86
844004 Opoj Trnava 123,55
865877 Turčianske Teplice Turčianske Teplice 49,98
803316 Kevice Turčianske Teplice 39,52
813982 Dvorec nad Turcom Turčianske Teplice 60,66 *
832073 Liešno Turčianske Teplice 26,20
821411 Ivančiná Turčianske Teplice 34,50
803669 Borcová Turčianske Teplice 43,10
838560 Moškovec Turčianske Teplice 39,91
822973 Kaľamenová Turčianske Teplice 32,79


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood