Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
868914 Veľký Cetín Nitra 96,17
868973 Veľký Folkmar Gelnica 18,38 *
868990 Veľký Grob Galanta 102,26
869007 Veľký Horeš Trebišov 55,10 *
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
823686 Veľký Kazimír Trebišov 62,11
825425 Veľký Kolačín Ilava 15,73
869058 Veľký Krtíš Veľký Krtíš 59,76
837547 Veľký Kýr Nové Zámky 184,74 *
830631 Veľký Lapáš Nitra 85,87
869139 Veľký Lipník Stará Ľubovňa 49,32 *
869147 Veľký Lom Veľký Krtíš 34,06
831131 Veľký Lég Dunajská Streda 116,09
808709 Veľký Meder Dunajská Streda 131,24
855456 Veľký Pesek Levice 77,52
842907 Veľký Ruskov Trebišov 69,12
869163 Veľký Slavkov Poprad 21,33
869171 Veľký Slivník Prešov 25,00
859559 Veľký Sulín Stará Ľubovňa 16,73
868922 Veľký Čepčín Turčianske Teplice 22,16
869198 Veľký Šariš Prešov 23,72
869201 Veľopolie Humenné 55,70 *
869261 Vidiná Lučenec 69,20
831468 Vidov Vrch Zvolen 37,56 *
813354 Vidovany Skalica 39,97
856185 Vidová Rožňava 18,68
844284 Vieska Dunajská Streda 104,38
807648 Vieska Prievidza 31,40
869295 Vieska Veľký Krtíš 38,88
869279 Vieska Skalica 35,87
877689 Vieska Žiar nad Hronom 104,08 *
869309 Vieska nad Blhom Rimavská Sobota 51,36
869317 Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 97,46
850560 Vieska-Bezdedov Púchov 54,76 *
869457 Vikartovce Poprad 21,26
869465 Vinica Veľký Krtíš 71,01
869473 Viničky Trebišov 71,36 *
869481 Viničné Pezinok 12,24
869503 Vinné Michalovce 76,00 *
804380 Vinohrady Bratislava III 31,46 *
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 91,77
851141 Virt Komárno 86,94
869589 Vislanka Stará Ľubovňa 47,80 *
869597 Vislava Stropkov 25,86
866369 Vislavce Liptovský Mikuláš 35,44 *
869619 Visolaje Púchov 34,95
869708 Vitanová Tvrdošín 34,47
869686 Vištuk Pezinok 102,69
869627 Višňov Trebišov 70,42 *
869643 Višňové Revúca 23,06
869635 Višňové Nové Mesto nad Váhom 11,16
869651 Višňové Žilina 25,20
869813 Vlachovo Rožňava 12,50
869830 Vlachy Liptovský Mikuláš 27,70
869783 Vladiča Stropkov 22,74
869767 Vlača Vranov nad Topľou 10,98
869848 Vlašky Liptovský Mikuláš 62,52 *
869899 Vlkanová Banská Bystrica 64,06 *
869902 Vlkas Nové Zámky 75,92
869937 Vlkovce Kežmarok 21,24 *
869929 Vlková Kežmarok 29,94 *
869945 Vlky Senec 110,66
869953 Vlkyňa Rimavská Sobota 78,52 *
869872 Vlčany Šaľa 81,04
813346 Vlčkovany Skalica 40,06
869881 Vlčkovce Trnava 130,29
810681 Vlčkovo Bánovce nad Bebravou 47,56
869961 Voderady Trnava 102,17
869970 Vojany Michalovce 33,41
870005 Vojka Trebišov 56,23
870021 Vojka nad Dunajom Dunajská Streda 179,76 *
870030 Vojkovce Spišská Nová Ves 33,92 *
870056 Vojnatina Sobrance 30,45
842991 Vojtechovce Dunajská Streda 86,87
870099 Vojtovce Stropkov 21,00
869996 Vojčice Trebišov 58,37
870048 Vojňany Kežmarok 54,07
870137 Volica Medzilaborce 50,00
870153 Volkovce Zlaté Moravce 67,79
870170 Voznica Žarnovica 26,52
870188 Vozokany Galanta 98,48
870196 Vozokany Topoľčany 70,34
819735 Vozokany nad Hronom Levice 193,12 *
870129 Voľa Michalovce 34,96
870293 Vrakuňa Bratislava II 69,47
870269 Vrakúň Dunajská Streda 206,20 *
870307 Vranie Žilina 40,82 *
870315 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 28,29
810738 Vrbany Prievidza 27,83
870439 Vrbnica Michalovce 42,81
870447 Vrbov Kežmarok 29,40 *
870587 Vrbovce Myjava 15,78
868671 Vrbovce nad Rimavou Rimavská Sobota 61,08
837156 Vrbovec Michalovce 61,55
870617 Vrbovka Veľký Krtíš 57,24
870463 Vrbová nad Váhom Komárno 120,20
870595 Vrbové Piešťany 63,27
870625 Vrchteplá Považská Bystrica 28,86 *
870218 Vráble Nitra 82,62
870226 Vrádište Skalica 33,10


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood