Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
865397 Horný Jatov Šaľa 59,34
865427 Trnovec nad Váhom Šaľa 107,48
865435 Trnovo Martin 33,67
865443 Tročany Bardejov 7,71
865451 Trpín Krupina 28,05
865460 Trsťany Košice - okolie 20,84 *
865478 Trstená Tvrdošín 14,48
865486 Trstená na Ostrove Dunajská Streda 111,81
865494 Trstené Liptovský Mikuláš 23,90
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 43,86
865524 Trstice Galanta 102,17
865532 Tŕstie Považská Bystrica 77,94 *
865559 Trstín Trnava 61,90
865567 Trubín Žiar nad Hronom 20,40
865575 Tuhár Lučenec 35,12
865583 Tuhrina Prešov 25,00
865605 Tuchyňa Ilava 21,60
865613 Tulčík Prešov 25,00
865630 Chorvatice Levice 65,78
865648 Tupá Levice 69,71
865656 Turá Levice 100,78
865702 Turá Lúka Myjava 14,56
865788 Turany Martin 25,62
865796 Turany nad Ondavou Stropkov 23,35
865800 Vyšný Hrabovec Stropkov 20,70
865818 Turcovce Humenné 19,78
865826 Dolný Turček Turčianske Teplice 12,94 *
865834 Horný Turček Turčianske Teplice 39,10 *
865842 Turčianky Partizánske 31,21
865851 Turčianska Štiavnička Martin 24,32
865869 Turčianske Kľačany Martin 18,34
865877 Turčianske Teplice Turčianske Teplice 50,31
865907 Turčiansky Ďur Martin 41,14
865923 Turčiansky Michal Turčianske Teplice 36,13
865931 Turčiansky Peter Martin 43,38
865940 Turčok Revúca 17,31
865958 Tureň Senec 93,07
865966 Zonc Senec 87,70
865974 Turíčky Poltár 29,90
865982 Turie Žilina 16,39
865991 Turík Ružomberok 16,57
866008 Háj Košice - okolie 28,05
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 30,81
866024 Turová Zvolen 20,96
866075 Turkov Čadca 44,20 *
866083 Turzovka Čadca 28,68 *
866121 Tušice Michalovce 50,35
866130 Tušická Nová Ves Michalovce 37,39
866148 Tužina Prievidza 7,73
866156 Tvarožná Kežmarok 15,00
866164 Tvrdomestice Topoľčany 67,50 *
866172 Medvedie pri Tvrdošíne Tvrdošín 33,98 *
866181 Tvrdošín Tvrdošín 16,60
866211 Tvrdošovce Nové Zámky 87,87
866237 Ubľa Snina 61,74 *
866245 Úbrež Sobrance 24,70
866253 Udavské Humenné 26,13
866261 Uderiná Lučenec 45,22
866270 Udiča Považská Bystrica 20,00
866318 Údol Stará Ľubovňa 22,69
866334 Uhliská Levice 47,80 *
866342 Úhorná Gelnica 37,36 *
866351 Uhorská Ves Liptovský Mikuláš 13,37
866369 Vislavce Liptovský Mikuláš 35,44 *
866377 Uhorské Poltár 40,56
866385 Látkovce Bánovce nad Bebravou 175,38 *
866393 Uhrovec Bánovce nad Bebravou 29,84
866407 Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou 5,56
866415 Újazd Trenčín 14,25
866423 Uľanka Banská Bystrica 50,78 *
866431 Úľany nad Žitavou Nové Zámky 100,16
866440 Ulič Snina 13,29
866458 Uličské Krivé Snina 13,92
866466 Uloža Levoča 19,97
866482 Uňatín Krupina 29,63
866491 Unín Skalica 94,04
866539 Urmince Topoľčany 62,22
866563 Ústie nad Priehradou Tvrdošín 7,46
866571 Oravské Hámre Tvrdošín 6,02
866580 Osada Tvrdošín 7,15
866598 Uzovce Sabinov 54,04 *
866628 Rakytník Rimavská Sobota 50,03
866644 Uzovská Panica Rimavská Sobota 48,57
866661 Uzovské Pekľany Sabinov 18,38 *
866679 Uzovský Šalgov Sabinov 41,82 *
866687 Vaďovce Nové Mesto nad Váhom 25,49
866695 Vagrinec Svidník 25,51
866709 Váhovce Galanta 107,02
866717 Vajkovce Košice - okolie 44,31
866725 Valaliky Košice - okolie 70,82 *
866792 Valaská Brezno 34,84 *
867195 Valaská Belá Prievidza 32,52 *
867233 Valaská Dubová Ružomberok 13,10
867250 Valča Martin 40,99
867268 Valentová Martin 47,81
867276 Valentovce Medzilaborce 20,93
867284 Valkovce Svidník 38,56 *
867314 Vaľkovňa Brezno 12,94 *
867331 Vaľkovo Poltár 21,91
867349 Vaniškovce Bardejov 18,79


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood