Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
869520 Horný Vinodol Nitra 82,03
842893 Malý Ruskov Trebišov 82,06
812480 Dolný Lopašov Piešťany 82,47
826073 Komjatice Nové Zámky 82,55
803006 Biskupová Topoľčany 82,52 *
830631 Veľký Lapáš Nitra 82,62
808997 Čečehov Michalovce 82,32 *
869872 Vlčany Šaľa 82,13 * *
864790 Trnava Trnava 83,99
818097 Horné Orešany Trnava 83,97
863157 Tešedíkovo Šaľa 83,15 * *
808580 Čaka Levice 83,82
825069 Kocurice Piešťany 83,05
839655 Nenince Veľký Krtíš 83,30 *
854883 Šók Šaľa 83,85
874574 Žihárec Šaľa 83,35 * *
814644 Gáň Galanta 83,05
808598 Čakajovce Nitra 83,63
809811 Čierny Potok Rimavská Sobota 83,95
868850 Malý Biel Senec 83,16
833533 Ľuborča Trenčín 84,04 *
821811 Jahodná Dunajská Streda 84,76
859435 Suchá nad Parnou Trnava 84,41
821373 Ipeľský Sokolec Levice 84,40
810169 Dedinka Nové Zámky 84,92
828271 Jastrabie Kračany Dunajská Streda 84,69
835749 Malé Zálužie Nitra 84,78
857360 Véč Trebišov 84,76 *
812854 Dražovce Nitra 84,81
823538 Kapince Nitra 84,88
823015 Kalinčiakovo Levice 84,34
800058 Abrahám Galanta 84,31
835871 Malý Kiar Levice 84,18
803430 Boheľov Dunajská Streda 84,88
819841 Výčapky Nitra 84,90
820865 Chorvátsky Grob Senec 84,64
829901 Kuraľany Levice 85,40
861049 Špačince Trnava 85,70
871796 Záhorská Bystrica Bratislava IV 85,87
866211 Tvrdošovce Nové Zámky 85,61
873209 Zemplínska Široká Michalovce 85,44 *
845655 Pata Galanta 85,67
829471 Krtovce Topoľčany 85,30
821276 Iňačovce Michalovce 85,90 *
864102 Trebatice Piešťany 85,06
807711 Hliník nad Váhom Bytča 85,30 *
802999 Biskupice Lučenec 85,64 *
812145 Dolné Srnie Nové Mesto nad Váhom 85,76 *
828068 Stráže Piešťany 85,55
870170 Voznica Žarnovica 85,56 *
950165 Dvorce Levoča 85,00
807508 Buzitka Lučenec 86,54
839574 Rohožnica Zlaté Moravce 86,61
874272 Želiezovce Levice 86,79
868299 Veľké Ripňany Topoľčany 86,96 *
837954 Moča Komárno 86,75
862231 Šurianky Nitra 86,38
846007 Petrova Ves Skalica 86,39
814539 Hody Galanta 86,90
847259 Svätuša Nové Zámky 86,67
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
847241 Belek Nové Zámky 86,76
828297 Kráľovičove Kračany Dunajská Streda 86,68
842991 Vojtechovce Dunajská Streda 86,43
850870 Radava Nové Zámky 86,62
828050 Krakovany Piešťany 86,68
843903 Opatovská Nová Ves Veľký Krtíš 87,16 *
809365 Červeňany Veľký Krtíš 87,42 *
871851 Zacharovce Rimavská Sobota 87,30 *
846767 Plavé Vozokany Levice 87,55
865966 Zonc Senec 87,10
835161 Malá Mača Galanta 87,12
814687 Gbelce Nové Zámky 87,99
800180 Andač Nitra 87,69
850705 Pusté Sady Galanta 87,14
812552 Dolný Tisovník Detva 87,42 *
835536 Malé Chyndice Nitra 87,52
874957 Opatovce Zlaté Moravce 87,10 *
825786 Kolta Nové Zámky 87,91
822060 Dolné Janíky Dunajská Streda 87,73
868744 Veľké Uherce Partizánske 88,41
869244 Veselé Piešťany 88,46
842958 Eliášovce Dunajská Streda 88,45
842311 Nové Sady Nitra 88,11
816639 Beketfa Dunajská Streda 88,54
860301 Šalgočka Galanta 88,36
853283 Rúbaň Nové Zámky 88,19
817970 Horné Chlebany Topoľčany 88,65
814334 Fiľakovské Kováče Lučenec 88,56 *
807427 Bulhary Lučenec 88,36 *
873373 Maslovce Dunajská Streda 88,22
868761 Veľké Vozokany Zlaté Moravce 88,76 * *
847844 Pohronský Ruskov Levice 89,09
826049 Komárovce Košice - okolie 89,08 *
837075 Stráňany Michalovce 89,74 *
862291 Veľké Šúrovce II Trnava 89,91
823236 Kamanová Topoľčany 89,30
833096 Lontov Levice 89,99
870218 Vráble Nitra 89,72
823121 Kalnica Levice 89,49


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood